Anunţ de participare la achiziţia de “Servicii de organizare evenimente” în cadrul proiectului „STOP somajului in randul tinerilor!” - POSDRU/82/5.1/S/59573 | SIVECO Romania

Anunţ de participare la achiziţia de “Servicii de organizare evenimente” în cadrul proiectului „STOP somajului in randul tinerilor!” - POSDRU/82/5.1/S/59573

Investeste in oameni !
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritara 5 : „Promovarea masurilor active de ocupare”
Domeniul major de interventie 5.1 “Dezvoltarea si implementarea masurilor active de ocupare”
Titlul proiectului: „STOP somajului in randul tinerilor!”
Contract numar : POSDRU/82/5.1/S/59573

 

Anunţ de participare la achiziţia de “Servicii de organizare evenimente”
în cadrul proiectului „STOP somajului in randul tinerilor!” - POSDRU/82/5.1/S/59573

 

S.C. SIVECO Romania S.A., cu sediul în Bucureşti, Şoseaua Bucuresti - Ploieşti nr. 73-81, Complex Victoria Park, Corp Clădire C4, sector 1, cod poştal 013685, achiziţionează în baza Ordinului  Ministrului Afacerilor Europene nr. 1050/2012,

Servicii de organizare evenimente

pentru implementarea proiectului „STOP somajului in randul tinerilor, ” proiect finantat prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

Axa prioritara: „Promovarea masurilor active de ocupare”; Domeniul major de interventie 5.1 “Dezvoltarea si implementarea masurilor active de ocupare”

coduri CPV:

  • Cod CPV 70310000-7 : Servicii de inchiriere imobile (săli)
  • Cod CPV 55520000-1: Servicii de catering

Surse de finanţare: Proiectul beneficiază de o finanţare nerambursabilă acordată din Fondul Social European şi din bugetul naţional.             

Ofertele se vor depune până la data de 09.09.2013 ora 10:00 la sediul SIVECO Romania din Şoseaua Bucureşti – Ploieşti nr. 73-81, Complex Victoria Park, Corp Clădire C4, sector 1, cod poştal 013685, sector 1, Bucureşti, România, în vederea atribuirii contractului pe baza criteriului pretul cel mai scazut

Oferta se va depune în lei şi va rămâne fermă până la finalizarea contractului.

Valoarea estimată a contractului este de 118.500 lei fără TVA.

Valabilitatea ofertei: 60 de zile de la data limită pentru primirea ofertelor.

Contractul se va derula de la data semnarii contractului de catre ambele parti pana la data de 31.10.2013.

Perioada de executie a serviciilor: de la data semnarii contractului de catre ambele parti pana la data de 30.09.2013.

Documentaţia de atribuire şi informaţii despre procedură se pot obţine în mod gratuit de pe pagina noastră de internet http://www.siveco.ro sau de la sediul nostru prin transmiterea unei solicitări prin e-mail.

Persoana de contact: Anca Andronic, e-mail: anca.andronic@siveco.ro,  tel: +40 21 302 33 00, fax: +40 21 302 33 91.