Anunţ de participare la procedura pentru achizitia de “Servicii de informare şi Publicitate” din cadrul proiectului “Formarea profesorilor de matematică şi ştiinte in societatea cunoaşterii” | SIVECO Romania

Anunţ de participare la procedura pentru achizitia de “Servicii de informare şi Publicitate” din cadrul proiectului “Formarea profesorilor de matematică şi ştiinte in societatea cunoaşterii”

Investeşte în oameni!
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară 1 „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”
Domeniul major de intervenţie:1.3 "Dezvoltarea resurselor umane din educaţie şi formare"
Titlul proiectului: "Formarea profesorilor de matematică şi ştiinte in societatea cunoaşterii"
Cod contract: POSDRU/87/ 1.3/ S/ 62534
Beneficiar: Inspectoratul Şcolar Judeţean Bihor

 

Anunţ de participare la procedura pentru achizitia de “Servicii de informare şi Publicitate” din cadrul proiectului “Formarea profesorilor de matematică şi ştiinte in societatea cunoaşterii”

 

S.C. SIVECO Romania SA, cu sediul in Bucureşti, Şoseaua Bucuresti - Ploieşti nr. 73-81, Complex Victoria Park, Corp Clădire C4, sector 1, cod poştal 013685, va invita sa participati la procedura de achizitie, avand ca obiect achizitia de Servicii de informare şi publicitate, constand in : servicii de productie si difuzare in mediul online spot video si banner, necesare pentru implementarea proiectului "Formarea profesorilor de matematică şi ştiinte in societatea cunoaşterii", proiect cofinantat din Fondul Social European (FSE), conform contractului de finantare POSDRU/87/1.3/S/62534, Axa prioritară 1, Domeniul major de intervenţie 1.3.

Procedura de achizitie se deruleaza in conformitate cu prevederile din Ordinul MAE nr.1050/2012.

 

Cod CPV: 79341400-0 Servicii de campanii de publicitate

Surse de finanţare: Proiectul beneficiază de o finanţare nerambursabilă acordată din Fondul Social European si din bugetul national.

Ofertele se vor depune până la data de 24.09.2013, ora 10:00 la sediul achizitorului din Şoseaua Bucuresti - Ploiesti nr. 73-81, Complex Victoria Park, Corp Cladire C4, sector 1, cod postal 013685, Bucureşti, România, în vederea atribuirii contractului.

Oferta se va depune în Lei şi va rămâne fermă până la finalizarea contractului.

Valoarea estimată a contractului este de: 125.000 lei, fara TVA

Valabilitatea ofertei: 30 de zile de la data limită pentru primirea ofertelor.

 

Tipul contractului: contract de servicii

Durata contractului: de la data semnarii de catre ambele parti pana la 30.10.2013.

Durata de executie a serviciilor: de la data semnarii contractului de catre ambele parti pana la 30.09.2013.

Specificatiile tehnice si informatii despre procedura se pot obtine in mod gratuit de pe pagina noastra de internet www.siveco.ro sau de la sediul nostru prin transmiterea unei solicitari prin e-mail.

 

Persoana de contact: Octavian Draghici

email: octavian.draghici@siveco.ro ;

tel +40 21 302 33 00, fax: +40 21 302 33 91, 0730 020 694