eLearning | SIVECO Romania

eLearning

SIVECO, official partner of the most important eLearning conference in Bulgaria

SIVECO Romania expertise in implementing efficient eLearning solutions in countries over 3 continents, as well as its integrated vision on this field have been appreciated at the highest level by the conference participants – teachers, schools managers and IT experts
English

Romanian know-how Export to the Community of Independent States

SIVECO Romania is partner in the "National Program for Education in Kazakhstan", along with software companies from Great Britain, Poland and Kazakhstan
English

Export de inteligenţă românească în Comunitatea Statelor Independente

SIVECO Romania este partener în "Programul Naţional pentru Educaţie în Kazakhstan", alături de companii de software din Marea Britanie, Polonia şi Kazakhstan
Romanian

For over 10 years, SIVECO Romania is supporting the research, innovation and excellence initiatives in the field of eLearning

Over 100 academic papers in research and educational software have been presented during the anniversary edition of the National Virtual Learning Conference, the most important educational academic event in Romania
English

SIVECO Romania successfully implements digital educational content for the schools in Kazakhstan

Over 4,000 interactive lessons will be used in the education process, at national level, by the teachers and pupils in Kazakhstan
English

SIVECO, partener oficial al celei mai importante conferinţe de eLearning din Bulgaria

Expertiza SIVECO Romania în implementarea de soluţii eficiente de eLearning în ţări de pe 3 continente, cât şi viziunea sa integrată în acest domeniu au fost apreciate la cel mai înalt nivel de participanţii la conferinţă - profesori, directori de şcoli şi experţi IT
Romanian

SIVECO Romania susţine de peste 10 ani iniţiativele de cercetare, inovare şi excelenţă în domeniul eLearning

În cadrul ediţiei aniversare a Conferinţei Naţionale de Învăţământ Virtual, cel mai important eveniment academic educaţional din România, au fost prezentate peste 100 de lucrări academice în cercetare şi software educaţional
Romanian

SIVECO Romania implementează cu succes conţinut educaţional digital pentru şcolile din Kazakhstan

Peste 4.000 de lecţii interactive vor fi folosite în procesul educaţional, la nivel naţional, de către profesorii şi elevii din Kazahstan
Romanian

SIVECO Romania a aderat la Fundaţia Europeană pentru Calitate în eLearning

Extinderea prezenţei internaţionale prin parteneriate deschide noi oportunităţi de afaceri

SIVECO Romania îşi consolidează reţeaua de parteneriate profesionale internaţionale prin aderarea la Fundaţia Europeană pentru Calitate în eLearning, organizaţie care îşi propune să promoveze excelenţa şi inovaţia în educaţie. 

Romanian

Pages

Subscribe to RSS - eLearning