Acţionari | SIVECO Romania

Acţionari

Structura acţionariatului

  • SIVECO Netherlands B.V.: 63.71%
  • Angajați SIVECO România din top și middle management: 36.29%

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Proiect de fuziune prin absorbţie

Informaţii referitoare la fuziunea dintre SIVECO Romania SA, în calitate de societate absorbantă, şi SIVECO International SA, în calitate de societate absorbită, aprobată în principiu prin Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor SIVECO Romania SA nr. 1 din data de 13 mai 2014 şi prin Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor SIVECO International SA nr. 1 din data de 13 mai 2014.

Mai jos se poate consulta Proiectul de Fuziune aprobat prin Decizia Consiliului de Administraţie al SIVECO Romania SA nr. 1 din data de 14 mai 2014 şi prin Decizia Consiliului de Administraţie al SIVECO International SA nr. 1 din data de 14 mai 2014: