21 de sesiuni de formare profesională vor fi organizate pentru 282 angajaţi din aeroporturi şi membrii asociaţi AAR | SIVECO Romania

21 de sesiuni de formare profesională vor fi organizate pentru 282 angajaţi din aeroporturi şi membrii asociaţi AAR

FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013
Axa prioritară nr. 3 “Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi întreprinderilor”
Domeniul major de intervenţie 3.2 „Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii”
Titlul proiectului: Formare profesională în transportul aerian: securitatea în muncă şi protecţia mediului în utilizarea tehnologiilor moderne
Contract nr.: POSDRU/ 81 / 3.2 / S / 59569
"Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013" - "Investeşte în oameni!"

 

21 de sesiuni de formare profesională vor fi organizate pentru 282 angajaţi din aeroporturi şi membrii asociaţi AAR

 

6 iunie 2012, Cluj

 

Angajaţii aeroporturilor şi ai membrilor asociaţi AAR pot participa la sesiunile de formare profesională din cadrul proiectului „Formare profesională în transportul aerian: securitatea în muncă şi protecţia mediului în utilizarea tehnologiilor moderne”. Până la încheierea proiectului, 31 decembrie 2012, vor fi organizate 21 de sesiuni de formare profesională pentru 282 de cursanţi, din care 164 de cursanţi femei. Acestea vor fi susţinute în locaţii din Bucureşti, Cluj-Napoca, Constanţa, Iaşi, Baia Mare, Timişoara şi Sibiu.

 

Un alt obiectiv al proiectului pentru 2012 este organizarea celei de-a 4-a Şedinţe a Comisiei de specialitate A1, în perioada 5-6 iulie 2012, la Cluj-Napoca şi a 3 conferinţe regionale privind cerinţele de forţă de muncă înalt calificată în aeroporturi. Acestea vor avea loc în luna august în Bucureşti, în octombrie la Iaşi şi în noiembrie la Cluj-Napoca.
Vor fi organizate 8 seminarii în aeroporturi privind protecţia mediului şi vor fi realizate 4 suporturi de curs în format multimedia inovator.

 

În plus, vor fi editate şi diseminate materialele informative privind protecţia mediului: 200 de pliante si 300 de broşuri – conţinând exemple de bune practici privind securitatea în muncă şi protecţia mediului. Raportul Comisiei de specialitate privind strategia de dezvoltare a resurselor umane la nivelul aeroporturilor din România împreună cu Ghidul de bune practici pentru dezvoltarea resurselor umane la nivelul aeroporturilor din Romania vor fi realizate şi diseminate în 500 de exemplare.

 

Grupul ţintă al proiectului îl reprezintă 600 de angajaţi din transportul aerian din care 300 de angajaţi femei. Grupul ţintă a fost extins la toţi membrii asociaţi ai AAR.

 

Proiectul „Formare profesională în transportul aerian: securitatea în muncă şi protecţia mediului în utilizarea tehnologiilor moderne” se va derula până în decembrie 2012 şi este cofinanţat de Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa prioritară 3: Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi a întreprinderilor, Domeniul Major de Intervenţie 3.2 „Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii”.

Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm contactaţi pe:
Ramona Pojar

Mobil: +40 740 049 925
Telefon: +40 264 307515
Fax: +40 264 307593
E-mail: aar@airportaar.ro
www.airportaar.ro/posdru.php