Anunţ de participare la achiziţia de „Servicii de campanii de publicitate” în cadrul proiectului POSDRU/87/1.3/S/62651 „Formarea continuă a profesorilor de Istorie şi Geografie în societatea cunoaşterii” | SIVECO Romania

Anunţ de participare la achiziţia de „Servicii de campanii de publicitate” în cadrul proiectului POSDRU/87/1.3/S/62651 „Formarea continuă a profesorilor de Istorie şi Geografie în societatea cunoaşterii”

Procedura de achiziţie se amână pentru data de 17 iulie 2013. Informaţia actualizată se găseşte aici.


Investeşte în oameni!
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Axa prioritară 1 "Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere"
Domeniul major de intervenţie: 1.3 "Dezvoltarea resurselor umane în educaţie şi formare profesională"
Nr. de identificare al contractului: POSDRU/87/1.3/S/62651
Titlul proiectului: Formarea continuă a profesorilor de Istorie şi Geografie în societatea cunoaşterii

Anunţ de participare la achiziţia de „Servicii de campanii de publicitate” în cadrul proiectului POSDRU/87/1.3/S/62651 „Formarea continuă a profesorilor de Istorie şi Geografie în societatea cunoaşterii”

S.C. SIVECO Romania S.A., cu sediul în Bucureşti, Şoseaua Bucureşti - Ploieşti nr. 73-81, Complex Victoria Park, Corp Clădire C4, sector 1, cod poştal 013685, achiziţionează in baza Ordinului  Ministrului Afacerilor Europene nr. 1050/2012,

Servicii de campanii de publicitate

pentru implementarea proiectului „Formarea continuă a profesorilor de Istorie şi Geografie în societatea cunoaşterii” finanţat prin FONDUL SOCIAL EUROPEAN, Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa prioritară 1 „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”, Domeniul major de intervenţie 1.3. „Dezvoltarea resurselor umane în educaţie şi formare profesională”.

cod CPV: 79341400-0 – Servicii de campanii de publicitate        

Surse de finanţare: Proiectul beneficiază de o finanţare nerambursabilă acordată din Fondul Social European şi din bugetul naţional.              

Ofertele se vor depune până la data de 11.07.2013 ora 10:30 la sediul SIVECO Romania din Şoseaua Bucureşti – Ploieşti nr. 73-81, Complex Victoria Park, Corp Clădire C4, sector 1, cod poştal 013685, sector 1, Bucureşti, România, în vederea atribuirii contractului pe baza criteriului „oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic”, conform grilei de evaluare stabilită în documentaţia de atribuire. Oferta se va depune în lei şi va rămâne fermă până la finalizarea contractului.

Deschiderea ofertelor: 11.07.2013, ora 11.00.

Valoarea estimată a contractului este de 500.000 lei fără TVA.

Valabilitatea ofertei: 60 de zile de la data limită pentru primirea ofertelor.

Durata contractului: 30.09.2013.

Perioada de desfăşurare efectivă a serviciilor de la semnarea contractului: până la 31.08.2013.

Documentaţia de atribuire şi informaţii despre procedură se pot obţine în mod gratuit de pe pagina noastră de internet www.siveco.ro sau de la sediul nostru prin transmiterea unei solicitări prin e-mail.

Persoana de contact: Elena Airinei, e-mail: elena.airinei@siveco.ro; tel: +40 21 302 33 00, fax: +40 21 302 33 91.