Anunţ de participare la achiziţia de “Produse şi servicii” în cadrul proiectului - POSDRU/87/1.3/S/62536 | SIVECO Romania

Anunţ de participare la achiziţia de “Produse şi servicii” în cadrul proiectului - POSDRU/87/1.3/S/62536

Investeşte în oameni!
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013                                                 
Axa prioritară 1. „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”
Domeniul major de intervenţie 1.3. „Dezvoltarea resurselor umane în educaţie şi formare profesională”
Nr. de identificare al contractului: POSDRU/87/1.3/S/62536
Titlul proiectului: Formarea continuă a profesorilor de limba română, engleză şi franceză, în societatea cunoaşterii
Anunţ de participare la achiziţia de “Produse şi servicii” în cadrul proiectului “Formarea continuă a profesorilor de limba română, engleză şi franceză, în societatea cunoaşterii” - POSDRU/87/1.3/S/62536

S.C. SIVECO Romania S.A., cu sediul in Bucureşti, Şoseaua Bucureşti – Ploieşti nr. 73-81, Complex Victoria Park, Corp Clădire C4, sector 1, cod poştal 013685, achiziţionează în baza Ordinului Ministrului Afacerilor Europene nr. 1050/2012, prin procedura de achiziţie contractul de furnizare având ca obiect:

Dezvoltarea şi implementarea suportului/infrastructurii pentru derularea la distanţă a activităţilor de formare prin mijloace multimedia:

  • Achiziţionarea infrastructurii hard şi software;
  • Integrarea soluţiei software cu Portalul proiectului;
  • Instruirea formatorilor pentru utilizarea soluţiei dezvoltate;
  • Testarea soluţiei implementate prin organizarea de sesiuni de formare.

pentru implementarea proiectului „Formarea continuă a profesorilor de limba română, engleză şi franceză, în societatea cunoaşterii” POSDRU/87/1.3/S/62536 finanţat prin FONDUL SOCIAL EUROPEAN, Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa prioritară 1 „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”, Domeniul major de intervenţie 1.3. „Dezvoltarea resurselor umane în educaţie şi formare profesională”.

Coduri CPV:

48820000-2  Servere
30233000-1  Dispozitive de stocare şi citire
51611100-9  Servicii de instalare de hardware
72268000-1  Servicii de furnizare de software

Surse de finanţare: Proiectul beneficiază de o finanţare nerambursabilă acordată din Fondul Social European şi din bugetul naţional.

Ofertele se vor depune până la data de 15.07.2013 ora 10.30 la sediul SIVECO România din Şoseaua Bucureşti – Ploieşti nr. 73-81, Complex Victoria Park, Corp Clădire C4, sector 1, cod poştal 013685, sector 1, Bucureşti, România, în vederea atribuirii contractului pe baza criteriului preţul cel mai scăzut. Oferta se va depune în lei şi va rămâne fermă până la finalizarea contractului.

Valoarea estimată a contractului este de 645.161,29 lei fără TVA, din care:

  • Valoarea estimată pentru produse de 350.806,45 Lei, fără TVA
  • Valoarea estimată pentru servicii de 294.354,84 Lei, fără TVA.

Valabilitatea ofertei: 60 de zile de la data limită pentru primirea ofertelor.

Durata contractului: De la data semnării contractului de ambele părţi până la data 31.01.2014 la care se adaugă perioada de 5 ani pentru asigurarea serviciilor de suport tehnic.

Durata de execuţie a contractului pentru furnizarea/prestarea produselor şi serviciilor: până la 15.12.2013.

Data şi ora deschiderii ofertelor: 15.07.2013, ora 11.00

Documentaţia de atribuire şi informaţii despre procedura se pot obţine în mod gratuit de pe pagina noastra de internet www.siveco.ro sau de la sediul nostru prin transmiterea unei solicitări prin e-mail.

Persoane de contact: Octav Ivănescu, Andrei Petrescu
e-mail: octav.ivanescu@siveco.ro; Andrei.Petrescu@siveco.ro tel: +40 21 302 33 00, fax: +40 21 302 33 91.