Anunţ de participare la procedura ”Cumparare directă” pentru atribuirea contractului având ca obiect achiziţia de Servicii de închiriere Săli şi servicii de catering Municipiul Constanţa şi Municipiul Braşov - ID 53966 | SIVECO Romania

Anunţ de participare la procedura ”Cumparare directă” pentru atribuirea contractului având ca obiect achiziţia de Servicii de închiriere Săli şi servicii de catering Municipiul Constanţa şi Municipiul Braşov - ID 53966

Investeşte în oameni!
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Axa prioritară 3: "Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi întreprinderilor"
Domeniul major de intervenţie: 3.2: "Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Titlul proiectului: Dezvoltarea competenţelor profesionale ale angajaţilor din sectorul financiar-bancar prin promovarea utilizării noilor tehnologii informatice şi de comunicare în vederea creşterii adaptabilităţii şi competitivităţii - (TICFIN)"
Beneficiar: Institutul Bancar Român

Nr de identificare al contractului: POSDRU/81/3.2/S/53966

Anunţ de participare la procedura "Cumparare directă" pentru atribuirea contractului având ca obiect achiziţia de Servicii de închiriere Săli şi servicii de catering Municipiul Constanţa şi Municipiul Braşov din cadrul proiectului "Dezvoltarea competenţelor profesionale ale angajaţilor din sectorul financiar-bancar prin promovarea utilizării noilor tehnologii informatice şi de comunicare în vederea creşterii adaptabilităţii şi competitivităţii – (TICFIN)" - ID 53966

S.C. SIVECO Romania S.A., cu sediul în Bucureşti, Şoseaua Bucuresti - Ploieşti nr. 73-81, Complex Victoria Park, Corp Clădire C4, sector 1, cod poştal 013685, achiziţionează prin "cumparare directă", Servicii de închiriere Săli şi servicii de catering Municipiul Constanţa şi Municipiul Braşov, conform prevederilor Ordinului 1050/2012, pentru implementarea proiectului “Dezvoltarea competenţelor profesionale ale angajaţilor din sectorul financiar-bancar prin promovarea utilizării noilor tehnologii informatice şi de comunicare în vederea creşterii adaptabilităţii şi competitivităţii – (TICFIN) ID 53966, cofinanţat din Fondul Social European (FSE) în cadrul Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU), Axa Prioritară 3 „Cresterea adaptabilitatii lucratorilor si intreprinderilor”, Domeniul major de intervenţie 3.2. "Formare si sprijin pentru intreprinderi si angajati pentru promovarea adaptabilităţii". 

CPV: 70310000-7 servicii de inchiriere Sali
CPV: 55520000-1 servicii de catering.

Criteriu de atribuire: Preţul cel mai scazut

Procedura se deruleaza pe 2 loturi.

Valoarea estimată a contractului pentru cele 2 loturi este de 21.552 lei fără TVA, din care:

  • Lotul 1 - Municipiul Constanţa – 12.792 lei, fără TVA
  • Lotul 2 - Municipiul Braşov – 8.760 lei, fără TVA.

Ofertanţii pot depune oferte pentru unul sau mai multe loturi.

Valabilitatea ofertei: 45 de zile de la data limită pentru primirea ofertelor.

Durata contractului: până la 31.05.2013.

Surse de finanţare: Proiectul beneficiază de o finanţare nerambursabilă acordată din Fondul Social European şi din bugetul naţional.              

Ofertele se vor depune până la data de 15.02.2013 ora 14.00 la sediul nostru din Şoseaua Bucureşti – Ploieşti nr. 73-81, Complex Victoria Park, Corp Clădire C4, sector 1, cod poştal 013685, sector 1, Bucureşti, România, în vederea atribuirii acordului cadru pe baza criteriului "preţul cel mai scăzut". Oferta se va depune în lei şi va rămâne fermă până la finalizarea acordului-cadru.

Specificatiile tehnice şi informaţii despre procedură se pot obţine în mod gratuit de pe pagina noastră de internet http://www.siveco.ro sau de la sediul nostru prin transmiterea unei solicitări prin e-mail.

Persoana de contact, Emilia Stanescu e-mail: emilia.stanescu@siveco.ro; tel 0730177325; 021/3023300.