Anunţ de participare la achiziţia de “Servicii specializate pentru stimularea ocupării forţei de muncă şi servicii organizare evenimente” în cadrul proiectului POSDRU/82/5.1/S/59756 | SIVECO Romania

Anunţ de participare la achiziţia de “Servicii specializate pentru stimularea ocupării forţei de muncă şi servicii organizare evenimente” în cadrul proiectului POSDRU/82/5.1/S/59756

Investeşte în oameni !

FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară 5: "Promovarea măsurilor active de ocupare"
Domeniul major de intervenţie: 5.1 "Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare"
Nr. de identificare al proiectului: POSDRU/82/5.1/S/59756
Titlul proiectului: Formarea profesională alternativă utilizând soluţii informatice – o soluţie pentru reconversia forţei de muncă din minerit

Anunţ de participare la achiziţia de "Servicii specializate pentru stimularea ocupării forţei de muncă şi servicii organizare evenimente" în cadrul proiectului Formarea profesională alternativă utilizând soluţii informatice – o soluţie pentru reconversia forţei de muncă din minerit - POSDRU/82/5.1/S/59756"

S.C. SIVECO Romania S.A., cu sediul în Bucureşti, Şoseaua Bucuresti - Ploieşti nr. 73-81, Complex Victoria Park, Corp Clădire C4, sector 1, cod poştal 013685, achiziţionează în baza Ordinului Ministrului Afacerilor Europene nr. 1050/2012,

Servicii specializate pentru stimularea ocupării forţei de muncă şi servicii organizare evenimente

pentru implementarea proiectului „Formarea profesională alternativă utilizând soluţii informatice – o soluţie pentru reconversia forţei de muncă din minerit” finanţat prin FONDUL SOCIAL EUROPEAN, Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa prioritară 5 „Promovarea măsurilor active de ocupare” Domeniul major de intervenţie 5.1 „Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare”.

coduri CPV:

  • 79634000-7 Servicii de orientare profesională
  • 79952000-2 Servicii pentru evenimente
  • 85312300-2 Servicii de orientare şi de consultanţă profesională

Surse de finanţare: Proiectul beneficiază de o finanţare nerambursabilă acordată din Fondul Social European şi din bugetul naţional.

Ofertele se vor depune până la data de 22.02.2013 ora 12:00 la sediul SIVECO Romania din Şoseaua Bucureşti – Ploieşti nr. 73-81, Complex Victoria Park, Corp Clădire C4, sector 1, cod poştal 013685, sector 1, Bucureşti, România, în vederea atribuirii contractului pe baza criteriului "oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic", conform grilei de evaluare stabilită în documentaţia de atribuire. Oferta se va depune în lei şi va rămâne fermă până la finalizarea contractului. 

Deschidere a ofertelor se va face la data de 22.02.2013 ora 13:00.

Valoarea estimată a contractului este de 252.000 lei fără TVA.

Valabilitatea ofertei: 60 de zile de la data limită pentru primirea ofertelor.

Durata contractului: aproximativ 6 luni, de la semnarea contractului până la finalizarea perioadei de implementare a proiectului.

Documentaţia de atribuire şi informaţii despre procedură se pot obţine în mod gratuit de pe pagina noastră de internet www.siveco.ro sau de la sediul nostru prin transmiterea unei solicitări prin e-mail.

Persoana de contact: Laurentiu Dragomir, e-mail: laurentiu.dragomir@siveco.ro; tel: +40 21 302 33 00, fax: +40 21 302 33 91.