Anunţ de participare la procedura competitivă pentru achiziţia de „Articole papetărie şi accesorii de birou (Kit-ul cursantului)” în cadrul proiectului cu ID 63154 | SIVECO Romania

Anunţ de participare la procedura competitivă pentru achiziţia de „Articole papetărie şi accesorii de birou (Kit-ul cursantului)” în cadrul proiectului cu ID 63154

Investeşte în oameni!

FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Sectorial pentru  Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară 1: „Educaţia şi formarea profesionalǎ în sprijinul creşterii economice şi dezvoltǎrii societǎţii bazate pe cunoaştere”
Domeniul major de intervenţie 1.3. „Dezvoltarea resurselor umane în educaţie şi formare profesionalǎ”
Titlul proiectului: Creşterea calităţii învăţământului preuniversitar românesc prin formarea personalului pentru utilizarea aplicaţiilor de management educaţional - MANAGEDU
Nr. de identificare al contractului: POSDRU/87/1.3/S/63154

Anunţ de participare la procedura competitivă pentru  achiziţia de „Articole papetărie şi accesorii de birou (Kit-ul cursantului)”  în cadrul proiectului POSDRU/87/1.3/S/63154 „Creşterea calităţii învăţământului preuniversitar românesc prin formarea personalului pentru utilizarea aplicaţiilor de management educaţional - MANAGEDU”

S.C. SIVECO Romania S.A., cu sediul în Bucureşti, Şoseaua Bucuresti - Ploieşti nr. 73-81, Complex Victoria Park, Corp Clădire C4, sector 1, cod poştal 013685, achiziţionează prin procedura competitivă, conform prevederilor din Instrucţiunea 26/2010 - Anexa 1 emisă de AMPOSDRU, "Articole de papetărie şi accesorii de birou (kit-ul cursantului)”, necesare pentru implementarea proiectului “Creşterea calităţii învăţământului preuniversitar românesc prin formarea personalului pentru utilizarea aplicaţiilor de management educaţional - MANAGEDU”, proiect cofinanţat din Fondul Social European (FSE), conform contractului de finantare  POSDRU/87/1.3/S/63154, Axa prioritară 1: „Educaţia şi formarea profesionalǎ în sprijinul creşterii economice şi dezvoltǎrii societǎţii bazate pe cunoaştere”; Domeniul major de intervenţie 1.3. „Dezvoltarea resurselor umane în educaţie şi formare profesionalǎ”. 

Cod CPV: 30197220-4 Agrafe birou, 30192000-1 Alonje, 44424200-0 Bandă adezivă, 30197210-1 Biblioraft, 30197400-0 Buretieră, 22810000-1 Registru cu spira, 30197320-5 Capsator, 30197110-0 Capse, 30197200-8 Clips-uri, 30234300-1 Compact Disc, 30192126-0 Creion mechanic, 30199000-0 Cutii arhivare 30197310-2 Cutter, 30197321-2 Decapsator, 22852000-7 Dosar din plastic cu sina si perforatii, 25213500-2 File protective, 39241200-5 Foarfecă, 30197630-1 Hartie Xerox, 30192125-3 Marker pentru CD, 30192125-3 Marker permanent, 30192132-5 Mine de rezerva pentru creion mechanic, 22816300-6 Notes adeziv, 30197330-8 Perforator, 30192121-5 Pix, 30199230-1 Plic alb, 30199230-1 Plic maro, 30199230-1 Plic pentru CD, 30199600-6 Separatoare din carton, 30193200-0 Set 3 tavițe support documente, 30192920-6 Set pasta corectoare si solvent, 30197221-1 Suport pentru instrumente de scris şi accesorii, 30192123-9 Text marker 

Sunt invitaţi să depună oferte persoanele fizice şi juridice producătoare/distribuitoare de articole de papetărie şi accesorii de birou. 

Surse de finanţare: Proiectul beneficiază de o finanţare nerambursabilă acordată din Fondul Social European şi din bugetul naţional. 

Ofertele se vor depune până la data de 18.06.2012 ora 13:00 la sediul nostru din Şoseaua Bucureşti – Ploieşti nr. 73-81, Complex Victoria Park, Corp Clădire C4, sector 1, cod poştal 013685, sector 1, Bucureşti, România, în vederea atribuirii contractului pe baza criteriului „preţul cel mai scăzut”. Oferta se va depune în lei şi va rămâne fermă până la finalizarea contractului. 

Valoarea estimată a contractului este de 225.000 lei fără TVA, inclusiv cheltuielile cu ambalarea şi transportul la locaţiile precizate în Documentaţia pentru ofertanţi. 

Valabilitatea ofertei: 60 de zile de la data limită pentru primirea ofertelor.
Durata contractului: 6 luni. 

Documentaţia pentru ofertanţi şi informaţii despre procedură se pot obţine  în mod gratuit de pe pagina noastră de internet www.siveco.ro  sau de la sediul nostru prin transmiterea unei solicitări prin e-mail.
Persoana de contact Adeline Simota, e-mail: adeline.simota@siveco.ro ; tel +40 21 302 33 00, fax: +40 21 302 33 91.

Anunţul şi documentaţia de atribuire pot fi regăsite mai jos.