Anunţ de participare la procedura competitivă pentru achiziţia de Servicii de campanii de publicitate în cadrul proiectului "Eficientizarea activităţii farmaciştilor prin formare în noile tehnologii, inclusiv TIC" - ID 58708 | SIVECO Romania

Anunţ de participare la procedura competitivă pentru achiziţia de Servicii de campanii de publicitate în cadrul proiectului "Eficientizarea activităţii farmaciştilor prin formare în noile tehnologii, inclusiv TIC" - ID 58708

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Investeşte în  oameni!                                                                                         
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară 3: „Creşterea adaptabilităţii lucrărilor şi a întreprinderilor”
Domeniul major de intervenţie: 3.2 „Formarea şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii”
Titlul proiectului: Eficientizarea activităţii farmaciştilor prin formare în noile tehnologii, inclusiv TIC
Contract nr.: POSDRU/81/3.2/S/58708

 

Anunţ de participare la procedura competitivă pentru achiziţia de Servicii de campanii de publicitate în cadrul proiectului „Eficientizarea activităţii farmaciştilor prin formare în noile tehnologii, inclusiv TIC” – ID 58708

 

S.C. SIVECO Romania SA, cu sediul in Bucureşti, Şoseaua Bucuresti - Ploieşti nr. 73-81, Complex Victoria Park, Corp Clădire C4, sector 1, cod poştal 013685, achiziţionează prin procedura competitivă, conform prevederilor din Instrucţiunea 26/2010 - Anexa 1 emisă de AMPOSDRU,"Servicii de campanii de publicitate”, necesare pentru implementarea proiectului “Eficientizarea activităţii farmaciştilor prin formare în noile tehnologii, inclusiv TIC”, proiect cofinanţat din Fondul Social European (FSE), conform contractului de finanţare  POSDRU/81/3.2/S/58708 , Axa prioritară 3: „Creşterea adaptabilităţii lucrărilor şi a întreprinderilor”; Domeniul major de intervenţie: 3.2 „Formarea şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii”


Cod CPV 79341400-0 Servicii de campanii de publicitate

 

Surse de finanţare: Proiectul beneficiază de o finanţare nerambursabilă acordată din Fondul Social European şi din bugetul naţional.
 

Ofertele se vor depune până la data de 09.07.2012 ora 10 la sediul nostru din Şoseaua Bucuresti - Ploiesti nr. 73-81, Complex Victoria Park, Corp Cladire C4, sector 1, cod postal 013685, sector 1, Bucureşti, România, în vederea atribuirii contractului pe baza criteriului „cea mai avantajoasă ofertă din punct de vedere economic”. Oferta se va depune în lei şi va rămâne fermă până la finalizarea contractului.
 

Valoarea estimată a contractului este de 575.000 lei fără TVA.

 

Valabilitatea ofertei: 60 de zile de la data limită pentru primirea ofertelor.

 

Durata contractului: 6 luni

 

Documentaţia pentru ofertanţi şi informaţii despre procedură se pot obţine  în mod gratuit de pe pagina noastră de internet www.siveco.ro sau de la sediul nostru. Persoana de contact Daniela Boari, e-mail: daniela.boari@siveco.ro ; tel +40 21 302 33 00, fax: +40 21 302 33 91.