Anunţ de participare la procedura de cumpărare directă pentru achiziţia de Servicii de cazare, hrană, închiriere săli de lucru, servicii de organizare evenimente pentru conferinţa participanţilor la programul de formare din cadrul proiectului cu ID 34533 | SIVECO Romania

Anunţ de participare la procedura de cumpărare directă pentru achiziţia de Servicii de cazare, hrană, închiriere săli de lucru, servicii de organizare evenimente pentru conferinţa participanţilor la programul de formare din cadrul proiectului cu ID 34533

Investeşte în oameni!

FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Axa prioritară 1 “Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”
Domeniul major de intervenţie 1.3 „Dezvoltarea resurselor umane în educaţie şi formare profesională”
Titlul proiectului: PROFESORUL - CREATOR DE SOFT EDUCAŢIONAL
Numărul de identificare al contractului: POSDRU/57/1.3/S/34533

Anunţ de participare la procedura de cumpărare directă  pentru  achiziţia de Servicii de cazare, hrană, închiriere săli de lucru, servicii de organizare evenimente pentru conferinţa participanţilor la programul de formare şi pentru concursul  naţional de proiecte realizate în anul III de implementare al proiectului PROFESORUL - CREATOR DE SOFT EDUCAŢIONAL 

S.C. SIVECO Romania S.A., cu sediul în Bucureşti, Şoseaua Bucuresti - Ploieşti nr. 73-81, Complex Victoria Park, Corp Clădire C4, sector 1, cod poştal 013685, achiziţionează prin cumpărare directă, conform art. 16, alin. (2) coroborat cu art. 57, alin (2), lit.a), din OUG 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de servicii şi Normelor procedurale interne pentru implementarea proiectului PROFESORUL - CREATOR DE SOFT EDUCAŢIONAL, finanţat din  FONDUL SOCIAL EUROPEAN, Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritară 1 “Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere” , Domeniul major de intervenţie 1.3 „Dezvoltarea resurselor umane în educaţie şi formare profesională”, numărul de identificare al contractului: POSDRU/57/1.3/S/34533 

CPV 55100000-1: Servicii hoteliere, CPV 55300000-3: Servicii de restaurant şi de servire a mâncării, Cod CPV 79952000-2: Servicii pentru evenimente, Cod CPV 70310000-7 Servicii de inchiriere sali 

Surse de finanţare: Proiectul beneficiază de o finanţare nerambursabilă acordată din Fondul Social European şi din bugetul naţional. 

Ofertele se vor depune până la data de 29.06.2012 ora 12:00 la sediul nostru din Şoseaua Bucureşti – Ploieşti nr. 73-81, Complex Victoria Park, Corp Clădire C4, sector 1, cod poştal 013685, sector 1, Bucureşti, România, în vederea atribuirii contractului pe baza criteriului „preţul cel mai scăzut”. Oferta se va depune în lei şi va rămâne fermă până la finalizarea contractului. 

Valoarea estimată a contractului este de 310.750 lei fără TVA, valabilitatea ofertei: 60 de zile de la data limită pentru primirea ofertelor. 

Durata contractului:  până la 30.09.2012. 

Documentaţia pentru ofertanţi şi informaţii despre procedură se pot obţine în mod gratuit de pe pagina noastră de internet www.siveco.ro sau de la sediul nostru prin transmiterea unei solicitări prin e-mail.
Operatorii economici interesaţi pot obţine mai multe informaţii de luni până vineri, între orele 10.00 - 16.30 (ora locală), cu excepţia sărbătorilor legale, la adresa de mai jos: 

S.C. SIVECO Romania S.A.
Adresă:  Şoseaua Bucureşti - Ploieşti nr. 73-81, Complex Victoria Park, Corp Clădire C4, sector 1, cod poştal 013685, Bucureşti
Persoana de contact: George Petrisor 
e-mail: george.petrisor@siveco.ro;
Tel: +40 (21) 302 3300/ext: 1277
fax:   + 40 (021)  3023391.