Anunţ de participare la procedura pentru achiziţia de Servicii de campanii de publicitate din cadrul proiectului “Dezvoltarea inovaţiei, creativităţii, responsabilităţii şi sustenabilităţii antreprenoriatului strategic românesc” POSDRU/92/3.1/S/63270 | SIVECO Romania

Anunţ de participare la procedura pentru achiziţia de Servicii de campanii de publicitate din cadrul proiectului “Dezvoltarea inovaţiei, creativităţii, responsabilităţii şi sustenabilităţii antreprenoriatului strategic românesc” POSDRU/92/3.1/S/63270

Investeşte în oameni !
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară 3 „Creşterea adaptabilitaţii lucratorilor şi a întreprinderilor”
Domeniul major de intervenţie 3.1 „Promovarea culturii antreprenoriale”
Titlul proiectului: “Dezvoltarea inovaţiei, creativităţii, responsabilităţii şi sustenabilităţii antreprenoriatului strategic românesc”
Numărul de identificare al contractului: POSDRU/92/3.1/S/63270

Anunţ de participare la procedura pentru achiziţia de Servicii de campanii de publicitate din cadrul proiectului “Dezvoltarea inovaţiei, creativităţii, responsabilităţii şi sustenabilităţii antreprenoriatului strategic românesc” POSDRU/92/3.1/S/63270

S.C. SIVECO Romania SA, cu sediul în Bucureşti, Şoseaua Bucureşti - Ploieşti nr. 73-81, Complex Victoria Park, Corp Clădire C4, sector 1, cod poştal 013685, vă invită să participaţi la procedura de achiziţie, având ca obiect Servicii de campanii de publicitate, necesare pentru implementarea proiectului “Dezvoltarea inovaţiei, creativităţii, responsabilităţii şi sustenabilităţii antreprenoriatului strategic românesc”, proiect cofinanţat din Fondul Social European (FSE), conform contractului de finanţare POSDRU/92/3.1/S/63270, Axa prioritară 3, Domeniul major de intervenţie 3.1.

Procedura de achiziţie se derulează în conformitate cu prevederile din Ordinul MAE 1050/2012.

Cod CPV: 79341400-0 Servicii de campanii de publicitate

Surse de finanţare: Proiectul beneficiază de o finanţare nerambursabilă acordată din Fondul Social European şi din bugetul naţional.

Ofertele se vor depune până la data de 12.07.2013, orele 10:30 la sediul achizitorului din Şoseaua Bucureşti - Ploieşti nr. 73-81, Complex Victoria Park, Corp Clădire C4, sector 1, cod poştal 013685, sector 1, Bucureşti, România, în vederea atribuirii contractului pe baza criteriului „Oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic”.

Data şi ora deschiderii ofertelor: 12.07.2013, orele 11:00. Oferta se va depune în lei şi va rămâne fermă până la finalizarea contractului.

Valoarea estimată a contractului este de: 250.000 lei, fără TVA.

Valabilitatea ofertei: 60 de zile de la data limită pentru primirea ofertelor.

Tipul contractului: contract de servicii.

Durata contractului: până la 31.10.2013.

Durata de execuţie a serviciilor: până la 30.09.2013.

Documentaţia de atribuire şi informaţii despre procedură se pot obţine în mod gratuit de pe pagina noastră de internet www.siveco.ro sau de la sediul nostru.

Persoana de contact: Bogdan Brumbea, e-mail: bogdan.brumbea@siveco.ro; tel +40 21 302 33 00, fax: +40 21 302 33 91.