Anunţ de participare la procedura Prospectare a pieţei - studiu de piaţă pentru achiziţia de "Articole de papetărie" | SIVECO Romania

Anunţ de participare la procedura Prospectare a pieţei - studiu de piaţă pentru achiziţia de "Articole de papetărie"

Investeşte în oameni!
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Axa prioritară: 3: “Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi întreprinderilor”
Domeniul major de intervenţie: 3.2: “Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii” 
Titlul proiectului: Dezvoltarea competenţelor profesionale ale angajaţilor din sectorul financiar-bancar prin promovarea utilizării noilor tehnologii informatice şi de comunicare în vederea creşterii adaptabilităţii şi competitivităţii – (TICFIN)
Beneficiar: Institutul Bancar Roman
Nr de identificare al contractului: POSDRU/81/3.2/S/53966

 

Anunţ de participare la procedura Prospectare a pietei - studiu de piata pentru  achiziţia de „Articole de papetarie” 

 

SC SIVECO Romania SA, cu sediul in Bucureşti, Şoseaua Bucuresti - Ploieşti nr. 73-81, Complex Victoria Park, Corp Clădire C4, sector 1, cod poştal 013685, achiziţionează prin procedura Prospectare a pietei – studiu de piata, conform prevederilor din Instructiunea 26/2010 - Anexa 1 emisă de AMPOSDRU, "Articole de papetarie”, necesare pentru implementarea proiectului „Dezvoltarea competenţelor profesionale ale angajaţilor din sectorul financiar-bancar prin promovarea utilizării noilor tehnologii informatice şi de comunicare în vederea creşterii adaptabilităţii şi competitivităţii – (TICFIN)”.
 

Proiectul este cofinantat din Fondul Social European (FSE), conform contractului de finantare POSDRU/81/3.2/S/53966, Axa prioritară 3: “Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi întreprinderilor”; Domeniul major de intervenţie 3.2 “Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii”.

 

Cod CPV:
30199230-1  - Plicuri
30234300-1  - Compact-discuri (CD-uri)
30192121-5 -  Pixuri
30199500-5 - Bibliorafturi, mape de corespondenţă, clasoare şi articole similare
22816100-4  - Blocnotesuri
30197630-1  - Hartie pentru tiparit
30197320-5  - Capsatoare
30124400-8 -  Cartuse de Capse
30197330-8  - Perforatoare
30199760-5  - Etichete
22816300-6  - Post-it 
30197220-4  - Agrafe de birou
30199600-6  - Separatoare pentru papetarie
30192920-6 - Lichid corector
30193200-0 - Tăviţe sau organizatoare de birou
30197621-5 -  Bloc de hârtie pentru flipchart
30192123-9 - Carioca
30193700-5 - Cutie de depozitare a dosarelor
30192125- Carioca permanente

Sunt invitati sa depuna oferte persoanele fizice şi juridice producătoare / distribuitoare de articole de papetarie.

Surse de finanţare: Proiectul beneficiază de o finanţare nerambursabilă acordată din Fondul Social European şi din bugetul naţional.
 

Ofertele se vor depune până la data de 12 Iunie 2012 ora 14:00 la sediul nostru din Şoseaua Bucuresti - Ploiesti nr. 73-81, Complex Victoria Park, Corp Cladire C4, sector 1, cod postal 013685, sector 1, Bucureşti, România, în vederea atribuirii contractului pe baza criteriului „preţul cel mai scăzut”. Oferta se va depune în lei şi va rămâne fermă până la finalizarea contractului.
 

Valoarea estimată a contractului este de 7020,62 lei fără TVA, inclusiv cheltuielile cu ambalarea şi transportul la sediul beneficiarului prezentei achizitii.

 

Valabilitatea ofertei: 60 de zile de la data limită pentru primirea ofertelor.
Durata contractului: Contractul  va intra in vigoare la data semnarii acestuia si va fi valabil pana la data de 31 iulie 2012

 

Specificatiile tehnice şi informaţii despre procedură se pot obţine  în mod gratuit de pe pagina noastră de internet www.siveco.ro  sau de la sediul nostru. Persoana de contact Cristian Nicolae Zachiteanu, e-mail: cristian.zachiteanu@siveco.ro ;
tel +40 21 302 33 00, fax: +40 21 302 33 91.

Anunţul complet si specificaţiile tehnice pot fi regăsite mai jos.