Anunţ de participare la achiziţia de "Servicii şi produse pentru sistemul electronic de evidenţă şi control a activităţilor de formare didactică" - ID 62647 | SIVECO Romania

Anunţ de participare la achiziţia de "Servicii şi produse pentru sistemul electronic de evidenţă şi control a activităţilor de formare didactică" - ID 62647

Investeşte în oameni!
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Axa prioritară 1 „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”
Domeniul major de intervenţie: 1.3 "Dezvoltarea resurselor umane în educaţie şi formare profesională"
Nr. de identificare al contractului: POSDRU/87/1.3/S/62647
Titlul proiectului: "Formarea continuă a profesorilor de Ştiinţe tehnologice în societatea cunoaşterii"

Anunţ de participare la achiziţia de "Servicii şi produse pentru sistemul electronic de evidenţă şi control a activităţilor de formare didactică" în cadrul proiectului POSDRU/87/1.3/S/62647 "Formarea continuă a profesorilor de Ştiinţe tehnologice în societatea cunoaşterii"

S.C. SIVECO Romania S.A., cu sediul în Bucureşti, Şoseaua Bucuresti - Ploieşti nr. 73-81, Complex Victoria Park, Corp Clădire C4, sector 1, cod poştal 013685, achiziţionează în baza Ordinului Ministrului Afacerilor Europene nr. 1050/2012,

"Servicii şi produse pentru sistemul electronic de evidenţă şi control a activităţilor de formare didactică"

pentru implementarea proiectului "Formarea continuă a profesorilor de Ştiinţe tehnologice în societatea cunoaşterii", finanţat prin FONDUL SOCIAL EUROPEAN, Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa prioritară 1 "Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere", Domeniul major de intervenţie 1.3. "Dezvoltarea resurselor umane în educaţie şi formare profesională"

Cod CPV:

  • 72212517-6 Servicii de dezvoltare de software IT
  • 79632000-3 Servicii de formare a personalului
  • 48820000-2 Servere
  • 30216000-6 Cititoare carduri
  • 30232110-8 Imprimante

Surse de finanţare: Proiectul beneficiază de o finanţare nerambursabilă acordată din Fondul Social European şi din bugetul naţional.

Ofertele se vor depune până la data de 20.02.2013 ora 12:00 la sediul SIVECO Romania din Şoseaua Bucureşti – Ploieşti nr. 73-81, Complex Victoria Park, Corp Clădire C4, sector 1, cod poştal 013685, sector 1, Bucureşti, România, în vederea atribuirii contractului pe baza criteriului "preţul cel mai scăzut". Oferta se va depune în lei şi va rămâne fermă până la finalizarea contractului. 

Ofertele se vor deschide in data de 20.02.2013, la ora 12.30.

Valoarea estimată a contractului este de 762.217 lei fără TVA.

Valabilitatea ofertei: 60 de zile de la data limită pentru primirea ofertelor.

Durata contractului: 30.06.2013.

Documentaţia de atribuire şi informaţii despre procedură se pot obţine în mod gratuit de pe pagina noastră de internet www.siveco.ro sau de la sediul nostru prin transmiterea unei solicitări prin e-mail.

Persoana de contact: Adriana Zăvelcuţă, e-mail: adriana.zavelcuta@siveco.ro
tel: +40 21 302 33 00, fax: +40 21 302 33 91.