Anunţ privind achiziţia de "Servicii organizare conferinta" în cadrul proiectului "Formarea continuă a cadrelor didactice pentru utilizarea resurselor informatice moderne în predarea eficientă a limbii franceze şi evaluarea la nivel european a com | SIVECO Romania

Anunţ privind achiziţia de "Servicii organizare conferinta" în cadrul proiectului "Formarea continuă a cadrelor didactice pentru utilizarea resurselor informatice moderne în predarea eficientă a limbii franceze şi evaluarea la nivel european a com

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 -2013
Investeşte în oameni!

Titlul proiectului: „Formarea continuă a cadrelor didactice pentru utilizarea resurselor informatice moderne în predarea eficientă a limbii franceze şi evaluarea la nivel european a competenţelor lingvistice”
Axa prioritară 1. „Educatia si formarea profesionala in sprijinul cresterii economice si dezvoltarii societatii bazate pe cunoastere”
Domeniul major de intervenţie 1.3. „Dezvoltarea resurselor umane in educatie si formare profesionala”
Nr. de identificare al contractului: POSDRU/87/1.3/S/62771


Anunţ privind achiziţia de „Servicii organizare conferinta” în cadrul proiectului „Formarea continuă a cadrelor didactice pentru utilizarea resurselor informatice moderne în predarea eficientă a limbii franceze şi evaluarea la nivel european a competenţelor lingvistice”, ID 62771

 

Data: 30.05.2012


Proiectul “Formarea continuă a cadrelor didactice pentru utilizarea resurselor informatice moderne în predarea eficientă a limbii franceze şi evaluarea la nivel european a competenţelor lingvistice” este co-finantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa prioritară 1 „Educatia si formarea profesionala in sprijinul cresterii economice si dezvoltarii societatii bazate pe cunoastere”, Domeniul major de intervenţie 1.3. „Dezvoltarea resurselor umane in educatie si formare profesionala”.

 

Obiectivul general al proiectului este imbunatatirea calitatii capitalului uman din educatie prin dezvoltarea competentelor personalului didactic cu ajutorul tehnologiilor moderne, in scopul utilizarii instrumentelor digitale in predarea eficienta a limbii franceze si evaluarea standardizata a competentelor lingvistice.

 

Perioada de implementare a Proiectului este de 30 luni.
 

 

SIVECO Romania S.A., în calitate de partener in cadrul proiectului, responsabil pentru implementarea activităţilor de publicitate, informare şi diseminare în proiect, lansează procedura de achizitie directa, în conformitate cu reglementarile legale privind achizitiile publice, O.U.G. nr. 34/2006 si HG nr. 925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare si a Normelor procedurale interne.

 

Obiectul contractului îl reprezintă achiziţia de „Servicii organizare conferinta”  pentru organizarea Conferintei regionale – Bucuresti – Ilfov in Bucuresti in perioada 14-16.06.2012 in cadrul proiectului mai sus mentionat, servicii care fac parte din categoria celor incluse in anexele 2B si 2A din OUG nr. 34/2006, prin procedura de achizitie directa” conform prevederilor art. 16 din OUG nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare si a Normelor procedurale interne.
 

Cod CPV: 55120000-7 Servicii de reuniuni şi conferinţe organizate la hotel.
• Buget total estimat 61.760 lei (fără TVA).

 

Valoarea estimata a prezentei proceduri de achizitie a fost stabilita conform bugetului alocat in cererea de finantare. Depasirea acestui buget va determina respingerea ofertei ca fiind inacceptabila.

 

I. SPECIFICAŢII TEHNICE

 

Operatorul economic trebuie să asigure următoarele servicii:

 

A. Operatorul economic trebuie sa asigure servicii de inchiriere sala  pentru organizarea de conferinta dupa cum urmeaza:

 

1. O sala de conferinţă cu capacitate pentru minim 160  de participanti pentru data de 15.06.2012, asezare in stil teatru, cu lobby pentru receptie, prevăzuta cu dotările necesare desfăşurării în condiţii foarte bune a conferintei, respectiv:

 

Dotari minime:

 

Sala trebuie sa fie dotata cu internet, router wireless, flipchart, markere în două culori, instalaţie sonorizare (2 microfoane fixe pentru masa de prezidiu,1microfon mobil,  1 masa de prezidiu, 1 retroproiector cu telecomanda, 1 ecran de proiectie.

 

Sala trebuie, de asemenea, sa fie prevazuta cu o zona rezervata pentru servirea mesei de pranz si a gustarilor din pauza de cafea, astfel incat sa fie asigurat accesul furnizorului de hrana care este selectat pentru asigurarea serviciilor de catering necesar pentru implementarea proiectului.
De asemenea, trebuie asigurat punctul de înregistrare al participanţilor într-un spaţiu adecvat pentru intampinarea şi notarea participanţilor pe listele de prezenţă, pentru informarea şi îndrumarea acestora, precum şi pentru distribuirea materialelor elaborate de către Achizitor.
• Locatia sa fie accesibila din punct de vedere al transportului pentru participanti
• Locatia sa fie prevazuta cu locuri de parcare supra sau subterane
• Locatia sa fie prevazuta cu spatii accesibile persoanelor cu handicap

 

2. Doua Sali de conferinte cu capacitate pentru circa 50 participanti pentru organizarea de ateliere de lucru – inchiriere pentru doua zile 15-16.06.2012.

Dotari minime:

Salile trebuie sa fie dotate cu internet, router wireless, flipchart, markere în două culori, instalaţie sonorizare (2 microfoane fixe pentru masa de prezidiu, 1 microfon mobil,  1 masa de prezidiu, 1 retroproiector cu telecomanda, 1 ecran de proiectie).

In vederea organizarii conferintei Ofertantul va trebui sa asigure 2 coordonatori. Coordonatorii vor trebui sa aiba experienta de minim 3 ani in organizarea de evenimente si vor depune CV-uri in cadrul ofertei tehnice.


 

 

B. Operatorul economic trebuie sa asigure servicii de catering dupa cum urmeaza:

14.06.2012
- 1 cina pentru 60 persoane pentru care ofertantul trebuie sa asigure 1 meniu de tip bufet suedez care sa includa: minim 2 tipuri de gustari calde, minim 2 tipuri de gustari reci, garnituri, salate, desert, paine, apa plata/minerala, sucuri, cafea;

 

15.06.2012

1 welcome coffee break pentru 165 persoane pentru care se vor asigura cafea, apa, sucuri, produse de patiserie dulci si sarate

-1 dejun pentru 165 persoane pentru care ofertantul trebuie sa asigure 1 meniu de tip bufet suedez care sa includa: minim 2 tipuri de gustari calde, minim 2 tipuri de gustari reci, garnituri, salate, desert, paine, apa plata/minerala, sucuri, cafea.

- 1 coffe break pentru care se vor asigura cafea, apa, sucuri, produse de patiserie dulci si sarate

- 1 cina pentru 65 persoane pentru care ofertantul trebuie sa asigure 1 meniu de tip bufet suedez care sa includa: minim 2 tipuri de gustari calde, minim 2 tipuri de gustari reci, garnituri, salate, desert, paine, apa plata/minerala, sucuri, cafea;

 

16.06.2012

1 welcome coffe break pentru 60 persoane pentru care se vor asigura cafea, apa, sucuri, produse de patiserie dulci si sarate

-1 dejun pentru 60 persoane pentru care ofertantul trebuie sa asigure 1 meniu de tip bufet suedez care sa includa: minim 2 tipuri de gustari calde, minim 2 tipuri de gustari reci, garnituri, salate, desert, paine, apa plata/minerala, sucuri, cafea.

- 1 coffe break pentru care se vor asigura cafea, apa, sucuri, produse de patiserie dulci si sarate

- 1 cina pentru 60 persoane pentru care ofertantul trebuie sa asigure 1 meniu de tip bufet suedez care sa includa: minim 2 tipuri de gustari calde, minim 2 tipuri de gustari reci, garnituri, salate, desert, paine, apa plata/minerala, sucuri, cafea;

Pentru serviciile de catering ofertantul trebuie să prezinte 2 meniuri indicative de bufet suedez. Variantele de meniu se vor prezenta in cadrul ofertei tehnice.


 

C. Operatorul economic trebuie sa asigure servicii de cazare dupa cum urmeaza:
- Cazare pentru 60 persoane dupa cum urmeaza:
 

- Pentru 30 de persoane:
o CHECK  IN: 14 iunie
o CHECK  OUT: 16 iunie
o Numar de nopti: 2
 

- Pentru 30 persoane:
o CHECK  IN: 14 iunie
o CHECK  OUT: 15 iunie
o Numar de nopti: 1


Camerele vor fi dotate cu: linie telefonica directa in camera, aer conditionat, posibilitatea deschiderii ferestrei, cutie de valori, minibar, room service. Dotari baie: baie cu dus, produse cosmetice, uscator de par.
Tariful pentru cazare va include si mic dejun.

 

Serviciile necesare pentru organizarea conferintei, mai sus mentionate, respectiv: serviciile de, hrana si inchiriere sali de lucru vor fi asigurate de operatorul economic intr-un hotel propus de acesta  in  orasul Bucuresti (minimum 3 stele)  in perioada 14-16 iunie 2012.


Specificaţiile tehnice din prezenta documentaţie constituie cerinţe obligatorii pentru luarea în considerare a ofertelor depuse de către operatorii economici, astfel că nerespectarea acestora va duce la respingerea ofertei.

 

Atribuirea contractului se face pe baza criteriului de atribuire „pretul cel mai scazut”.

 

Operatorul economic va prezenta în oferta tehnică cel putin următoarele elemente:
o Motivaţia de natură organizatorică ce a stat la baza alegerii structurii hoteliere;
o Descrierea detaliată a structurii hoteliere propuse;
o Amplasarea;
o Descrierea sălilor de lucru;
o Descrierea echipamentelor tehnice;
o Capacitatea spaţiilor propuse pentru serviciile de hrană;
o Meniurile propuse.
o Experienta coordonatorilor activitatii.

 

Ofertantii vor depune obligatoriu ca documente de calificare :

o Certificatul constatator eliberat de Oficiul National al Registrului Comerţului, de pe lângă instanţa competentă, în original  sau copie legalizată din care să rezulte adresa actuală şi obiectul de activitate al societăţii conform codului CAEN, valabil la data depunerii ofertelor. Operatorul economic trebuie sa aiba in obiectul de activitate realizarea de servicii de tipul celor supuse ofertării.

o Declaraţie privind neîncadrarea în prevederile art. 69¹ din OUG nr. 34/2006, Formularul nr. 1 -. în original
În situaţia în care din documentele solicitate reiese că ofertantul se află în una din situaţiile prevăzute de art. 691 din O.U.G. nr.34/2006, acesta va fi exclus de la procedura pentru atribuirea contractului de achiziţie. Acest document se va prezenta inclusiv de eventualii subcontratanti sau terti sustinatori
 

Persoanele cu funcţie de decizie din partea achizitorului în ceea ce priveşte organizarea, derularea şi finalizarea procedurii de atribuire sunt:

Nume/Prenume                                                        Functie
 

Irina SOCOL                                         Presedinte si Director General
Alexandru Mihail RADASANU                  Vicepresedinte Cercetare si Dezvoltare
Doina Mihaela BINIG                             Vicepresedinte Strategie
Daniela BICHIR                                    Vicepresedinte Calitate si Resurse Umane
Florian-Gabriel ILIA                               Vicepresedinte
Bogdan CIUNGRADI                              Vicepresedinte Financiar
Aurora-Ecaterina CRUSTI                       Vicepresedinte Adjunct Divizia Comerciala
Adelina Simina PREDESCU                     Consilier juridic
Alexandra Corina Tanase                       Consilier CEO, Expert achizitii
Margareta MARIN                                   Manager de proiect
Camelia Mocanu                                    Economist
Bogdan TANASESCU                              Manager de proiect
Razvan Codreanu                                  Consilier juridic

 

o Declaraţie privind neîncadrarea în prevederile art. 14 din OUG nr. 66/2011 – Formularul 2 – in original
În situaţia în care din documentele solicitate reiese că ofertantul se află în una din situaţiile prevăzute de art. 14 din O.U.G. nr. 66/2011, acesta va fi exclus de la procedura pentru atribuirea contractului de achiziţie. Acest document se va prezenta inclusiv de eventualii subcontratanti sau terti sustinatori
 

Persoanele cu funcţie de decizie din partea achizitorului în ceea ce priveşte organizarea, derularea şi finalizarea procedurii de atribuire, precum si membrii comisie de evaluare sunt:
 

Nume/Prenume                                            Functie
Irina SOCOL                                           Presedinte si Director General
Alexandru Mihail RADASANU                    Vicepresedinte Cercetare si Dezvoltare
Doina Mihaela BINIG                               Vicepresedinte Strategie
Daniela BICHIR                                       Vicepresedinte Calitate si Resurse Umane
Florian-Gabriel ILIA                                 Vicepresedinte
Bogdan CIUNGRADI                                Vicepresedinte Financiar
Aurora-Ecaterina CRUSTI                         Vicepresedinte Adjunct Divizia Comerciala
Adelina Simina PREDESCU                        Consilier juridic
Alexandra Corina TANASE                        Consilier CEO, Expert achizitii
Margareta MARIN                                     Manager de proiect
Bogdan TANASESCU                                 Manager de proiect
Camelia MOCANU                                     Economist
Razvan CODREANU                                  Consilier juridic
Teodora MANEA                                       Contabil Sef
 

o Prezentarea a cel putin un contract prin care ofertantul trebuie sa demonstreze ca  a prestat in ultimii 3 ani servicii similare celor care fac obiectul prezentei achizitii din care sa reiasa: numele beneficiarului, valoarea contractului, obiectul contractului. Documente suport: prezentarea a cel putin unui document / informatii relevante din contracte/proces verbal de receptie  sau orice alte documente echivalente contrasemnate de către Achizitor/clientul privat, din care să rezulte informaţii cu privire  la beneficiarul contractului, perioada în care s-a derulat contractul, tipul produselor livrate.  Documentele se vor prezenta in copie „conform cu originalul”.
 

o CV-urile coordonatorilor.

 

Prezentarea documentelor de calificare de catre ofertanti este obligatorie
Neprezentarea propunerii tehnice si / sau financiare are ca efect descalificarea ofertantului.
Cerinţele impuse prin specificaţiile tehnice sunt minimale.

 

II. Modul de prezentare al ofertei

 

Ofertele vor fi trimise în atenţia:
S.C. SIVECO Romania S.A.
Bogdan Tanasescu
Adresă: Soseaua Bucuresti – Ploiesti nr. 73-81, Complex Victoria Park, Corp Cladire C4, sector 1, cod postal 013685, Bucureşti
Tel: +40 21 302 33 00; fax: +40 21 302 33 91;
E-mail: bogdan.tanasescu@siveco.ro


a. Orice oferta primită după termenul limită de depunere a ofertelor sau la o altă adresă decât cea indicată mai sus nu va fi evaluată de achizitor, acestea fiind păstrate la sediul achizitorului, nedeschise.
 

b. Data limita pentru primirea ofertelor  este 06.06.2012, ora 10.00, la adresa mai sus mentionata.
 

c. Ofertele pot fi  transmise prin posta, curier, sau depuse personal la adresa achizitorului.
 

d. Oferta financiara  se va prezenta astfel :
1. Pretul ofertat va include toate cheltuielile legate de realizarea serviciilor solicitate conform Specificatiilor tehnice mentionate in acest document.
2. Preturile vor  fi  prezentate in Lei, fara TVA.
3. Preturile precizate in oferta operatorului economic vor ramane ferme pe toata durata derularii contractului.
4. Ofertele considerate conforme din punct de vedere al specificatiilor tehnice vor fi evaluate prin compararea preturilor, fara TVA. Contractul se acorda operatorului economic care ofera cel mai scazut pret.
5. Oferta financiară se va întocmi respectând formularul 1, anexă la prezentul document si a Centralizatorului de preturi.

e. Oferta depusa trebuie sa fie valabila 30 de zile de la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor mentionata la lit. b.
 

f. Contractul va intra in vigoare la data semnarii acestuia si va fi valabil pana la data de 31.07.2012
 

g. Plata serviciilor se va face in Lei, prin ordin de plata, in termen de 30 de zile de la primirea facturii.Valoarea finala a contractului va fi determinata de serviciile efectiv realizate de Prestator calculata la numarul de participanti efectiv prezenti la eveniment si a tarifului unitar prezentat de Prestator in propunerea financiara declarata castigatoare. Achizitorul va receptiona serviciile prestate pe baza urmatoarelor documente :
a) factura fiscală în original;
b) procesul verbal de recepţie cantitativă întocmit de comisia unităţii achizitoare în prezenţa delegatului Prestatorului.
c) Tabel nominal privind participantii pentru masa
d) Tabel nominal privind participantii pentru cazare

h. Operatorii economici interesaţi pot obţine mai multe informaţii de luni până vineri, între orele 10.00 - 16.30 (ora locală), cu excepţia sărbătorilor legale la adresa de mai jos:
 

Contact: SIVECO Romania S.A.
Bogdan Tanasescu
Adresă: Şoseaua Bucureşti - Ploieşti nr. 73-81, Complex Victoria Park, Corp Clădire C4, sector 1, cod poştal 013685, Bucureşti
Tel: +40 21 302 33 00; Fax: +40 21 302 33 91
E-mail: bogdan.tanasescu@siveco.ro


i. Ofertantul care se consideră vătămat într-un drept al său ori într-un interes legitim printr-un act al achizitorului, are dreptul de a depune contestaţie la sediul achizitorului.
Contestaţia se formulează în scris în termen de 3 zile de la data primirii comunicării rezultatului procedurii.
În vederea soluţionării contestaţiilor formulate în cadrul procedurii, Achizitorul va înfiinţa o comisie competentă, formată dintr-un număr impar de persoane.
Deciziile comisiei privind soluţionarea contestaţiilor vor fi emise în termen de maxim 3 zile lucrătoare de la data primirii acestora la sediul achizitorului.

 

Anunţul si documentaţia de atribuire pot fi regăsite mai jos.