Conferinţa naţională pentru profesorii de limba română, engleză şi franceză | SIVECO Romania

Conferinţa naţională pentru profesorii de limba română, engleză şi franceză

Investeşte în  oameni!
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară: 1 „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”
Titlul proiectului: Formarea continuă a profesorilor de limbă română, engleză și franceză în societatea cunoașterii”
Cod contract: POSDRU/87/1.3/S/62536

Domeniul major de intervenţie: 1.3 „Dezvoltarea resurselor umane in educaţie si formare profesionala”

 

COMUNICAT DE PRESĂ
Conferinţa naţională pentru profesorii de limba română, engleză şi franceză

 

Brăila, 30 Mai 2012

 

Inspectoratul Județean Brăila organizează în perioada 01 – 04 iunie 2012, la Poiana Brașov, prima Conferință Națională în cadrul proiectului POSDRU/87/1.3/S/62536 - ”Formarea continuă a profesorilor de limbă română, engleză și franceză în societatea cunoașterii”.

 

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă formarea și dezvoltarea competențelor cadrelor didactice din aria curriculară ”Limbă și Comunicare” de a implementa un curriculum și dezvoltarea profesională continuă a acestora.  

 

Conferința contribuie la transferul de experiență, la dezvoltarea capacităților de interrelaționare în cadrul comunităților profesionale și la încurajarea accesului și a participării cadrelor didactice din învățământul preuniversitar - profesori de limba română,  limba engleză, limba franceză și profesori pentru învățământul primar - la oportunitățile oferite prin proiect, fiind primul eveniment de acest gen organizat în România.

 

În cadrul conferinței vor fi abordate teme precum: Rezultate așteptate – de la formare, la predare şi învăţare, Metode de atragere și menținere a grupului țintă în procesul de formare – soluţii pentru schimburi de bune practici şi valorizare a programului de formare la nivelul grupului ţintă, Platforma e-learning, oportunități, avantaje și sustenabilitate, subiecte ce vor fi sintetizate într-un Ghid de bune practici în formarea continuă a profesorilor de limbă română, engleză, franceză și a profesorilor pentru învățământul primar.

 

Persoanele invitate să participe sunt cadrele didactice formatori și formabili din aria geografică de desfășurare a proiectului, respectiv din judeţele Brăila, Galaţi, Vrancea, Constanţa, Tulcea, Buzău, Ilfov şi municipiul Bucureşti, reprezentanți ai Beneficiarului și partenerilor, reprezentanți ai MECTS.

 

Proiectul ”Formarea continuă a profesorilor de limbă română, engleză și franceză în societatea cunoașterii” este finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 și este implementat de Inspectoratul Școlar Județean Brăila, în parteneriat cu Universitatea din Bucureşti, SIVECO Romania și TEHNE - Centrul pentru Dezvoltare şi Inovare în Educaţie.

 

Persoana de contact:
Numele: Viorel Botea
Funcția: Manager de Proiect
Instituția: Inspectoratul Şcolar Judeţean Brăila
Telefon: 039 619 160