Conferinţa pentru lansarea portalului http://lro.isjbotosani.ro, dedicat profesorilor de limba română din 12 judeţe din nord-vestul şi nord-estul ţării | SIVECO Romania

Conferinţa pentru lansarea portalului http://lro.isjbotosani.ro, dedicat profesorilor de limba română din 12 judeţe din nord-vestul şi nord-estul ţării

Investeşte în oameni!
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Axa prioritară 1 „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”
Domeniul major de intervenţie 1.3. „Dezvoltarea resurselor umane în educaţie şi formare profesională”
Titlul proiectului: „Formarea continuă a profesorilor de Limba Română în societatea cunoaşterii”
Cod Contract: POSDRU/87/1.3/S/63576
Beneficiar: INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN BOTOŞANI

 

Bucureşti, 27 ianuarie 2012


COMUNICAT DE PRESĂ
 

Conferinţa pentru lansarea portalului http://lro.isjbotosani.ro , dedicat profesorilor de limba română din 12 judeţe din nord-vestul şi nord-estul ţării

 

În cadrul conferinţei cu tema „Soluţiile eLearning – metode complementare de învăţare şi Nu metode alternative” ce va avea loc pe 31 ianuarie 2012, ora 10:00, la ISJ Botoşani, se va lansa portalul http://lro.isjbotosani.ro proiectului „Formarea continuă a profesorilor de Limba Română în societatea cunoaşterii”, ID 63576. Activitatea presupune o întâlnire cu presa locală şi cu persoane din echipa de implementare a proiectului pentru prezentarea funcţiilor şi oportunităţilor oferite de portal. Acesta va reprezenta o platformă permanentă de diseminare a informaţiilor despre derularea proiectului, de informare a cursanţilor şi a tuturor celor interesaţi.


Iniţiat de Inspectoratul Şcolar Judeţean Botoşani în parteneriat cu Casa Corpului Didactic Cluj, SIVECO România şi TEHNE, şi cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, proiectul vizează 5000 de cadre didactice din regiunile nord-vest şi nord-est ale României, atât din mediul urban, cât şi din mediul rural.


Obiectivul general al proiectului îl constituie formarea şi dezvoltarea competenţelor cadrelor didactice de limba română şi dezvoltarea profesională continuă a acestora pe componenta instruirii diferenţiate a elevilor. În contextul acestui obiectiv, schimbul de experienţă şi formarea continuă pe o platformă colaborativă on-line, precum şi încurajarea accesului şi a participării profesorilor la oportunităţile oferite de proiect prin diseminarea rapidă informaţiilor, sunt esenţiale.


Efectele vizate în implementarea acestui proiect sunt:
• Scăderea ratei de părăsire a sistemului şi încurajarea tinerilor să adopte cariera didactică
• Corelarea pregătirii cadrelor didactice cu nevoile şi interesele elevilor
• Creşterea calităţii programelor de formare prin alternative moderne
• Diseminarea  bunelor practici la nivel de sistem
• Optimizarea competenţelor profesorilor din preuniversitar şi corelarea lor cu cerinţele europene şi cu domeniile prioritare ale educaţiei.


Astfel, odată cu lansarea portalului, cei 5.000 de profesori din grupul ţintă al proiectului îşi vor crea conturi de utilizator pe platforma online pentru a participa la sesiunile de suport la distanţă şi pentru a beneficia de resursele în format electronic puse la dispoziţia lor. După parcurgerea integrală a cursurilor de către cadrele didactice şi după finalizarea proiectului, platforma online va fi constant actualizată cu informaţii, ştiri şi resurse utile, precum şi cu linkuri la cursuri specializate pentru profesori, constituind un pachet important de resurse şi noutăţi, oricând la dispoziţia celor interesaţi. Portalul susţine creşterea numărului cadrelor didactice din grupul ţintă formate şi certificate pe modulele de curs, precum şi dezvoltarea oportunităţilor de carieră a acestora.


Mai mult decat atât, crearea unui centru virtual de resurse la nivel naţional va asigura diseminarea rapidă a informaţiilor în sistemul de învăţământ, deoarece cursurile online dezvoltate în cadrul proiectului vor ramane la dispoziţia tuturor cadrelor didactice. Centrul virtual de resurse creat va fi actualizat şi îmbogăţit în permanenţă, pe baza observaţiilor şi propunerilor utilizatorilor cadre didactice, în funcţie de nevoile lor de formare şi de necesitaţile de dezvoltare profesională.


Platforma online va oferi zone şi funcţii de colaborare şi comunicare tematice între profesori, ceea ce va sprijini actualizarea continuă a acesteia cu resurse educaţionale.


Punerea în practică a conceptului de educaţie permanentă reprezintă una dintre priorităţile sistemului nostru de educaţie, fiind un mijloc de racordare a formării profesionale la noile cerinţe ale societăţii bazate pe cunoaştere.

 

Contact: office.isjbt@gmail.com
Manager proiect,
prof. dr. Ada Alexandrina Macovei