Anunţ de participare la achiziţia de "Servicii de informare şi publicitate" în cadrul proiectului POSDRU/87/1.3/S/58422 | SIVECO Romania

Anunţ de participare la achiziţia de "Servicii de informare şi publicitate" în cadrul proiectului POSDRU/87/1.3/S/58422

Investeşte în oameni!
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Axa prioritară 1 "Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere"
Domeniul major de intervenţie: 1.3 "Dezvoltarea resurselor umane în educaţie şi formare profesională"
Nr. de identificare al contractului: POSDRU/87/1.3/S/58422
Titlul proiectului: Abordări inovative în didactica disciplinelor din aria curriculară Tehnologii

Anunţ de participare la achiziţia de "Servicii de informare şi publicitate" în cadrul proiectului POSDRU/87/1.3/S/58422 "Abordări inovative în didactica disciplinelor din aria curriculară Tehnologii"

S.C. SIVECO Romania S.A., cu sediul în Bucureşti, Şoseaua Bucuresti - Ploieşti nr. 73-81, Complex Victoria Park, Corp Clădire C4, sector 1, cod poştal 013685, achiziţionează in baza Ordinului  Ministrului Afacerilor Europene nr. 1050/2012,

Servicii de informare şi publicitate

pentru implementarea proiectului "Abordări inovative în didactica disciplinelor din aria curriculară Tehnologii" finanţat prin FONDUL SOCIAL EUROPEAN, Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa prioritară 1 "Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere", Domeniul major de intervenţie 1.1. "Acces la educaţie şi formare profesională iniţială de calitate".

cod CPV: 79341400-0 Servicii de campanii de publicitate

Surse de finanţare: Proiectul beneficiază de o finanţare nerambursabilă acordată din Fondul Social European şi din bugetul naţional.             

Ofertele se vor depune până la data de 05.04.2013 ora 11:00 la sediul SIVECO Romania din Şoseaua Bucureşti – Ploieşti nr. 73-81, Complex Victoria Park, Corp Clădire C4, sector 1, cod poştal 013685, sector 1, Bucureşti, România, în vederea atribuirii contractului pe baza criteriului "oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic", conform grilei de evaluare stabilită în documentaţia de atribuire. Oferta se va depune în lei şi va rămâne fermă până la finalizarea contractului.

Valoarea estimată a contractului este de 500.000 lei fără TVA.

Valabilitatea ofertei: 60 de zile de la data limită pentru primirea ofertelor.

Durata contractului: 31.05.2013.

Data si ora deschiderii ofertelor: 05.04.2013 ora 12.00.

Documentaţia de atribuire şi informaţii despre procedură se pot obţine în mod gratuit de pe pagina noastră de internet www.siveco.ro sau de la sediul nostru prin transmiterea unei solicitări prin e-mail.

Persoana de contact: Cătălina Popescu, e-mail: catalina.popescu@siveco.ro; tel: +40 21 302 33 00, fax: +40 21 302 33 91.