Anunţ de participare la achiziţia de “Servicii de campanie de publicitate” în cadrul proiectului cu ID 59805 | SIVECO Romania

Anunţ de participare la achiziţia de “Servicii de campanie de publicitate” în cadrul proiectului cu ID 59805

Investeşte în oameni !
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară 3: "Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi a întreprinderilor"
Domeniul major de intervenţie: 3.2 "Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii"
Numărul de indentificare al contractului: POSDRU/81/3.2/S/59805
Titlul proiectului: "Formarea profesională în domeniul urgenţei medicale şi promovarea utilizării noilor tehnologii pentru personalul din sectorul sănătăţii"

Anunţ de participare la achiziţia de "Servicii de campanie de publicitate" în cadrul proiectului "Formarea profesională în domeniul urgenţei medicale şi promovarea utilizării noilor tehnologii pentru personalul din sectorul sănătăţii" - POSDRU/81/3.2/S/59805

S.C. SIVECO Romania S.A., cu sediul în Bucureşti, Şoseaua Bucureşti - Ploieşti nr. 73-81, Complex Victoria Park, Corp Clădire C4, sector 1, cod poştal 013685, achiziţionează în baza Ordinului Ministrului Afacerilor Europene nr. 1050/2012,

Servicii de campanie de publicitate

pentru implementarea proiectului "Formarea profesională în domeniul urgenţei medicale şi promovarea utilizării noilor tehnologii pentru personalul din sectorul sănătăţii" finanţat prin FONDUL SOCIAL EUROPEAN, Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa prioritară 3 „Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi a întreprinderilor, Domeniul major de intervenţie 3.2 "Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii".

coduri CPV: 79341400-0 Servicii de campanii de publicitate

Surse de finanţare: Proiectul beneficiază de o finanţare nerambursabilă acordată din Fondul Social European şi din bugetul naţional.             

Ofertele se vor depune până la data de 23.07.2013 ora 10:00 la sediul SIVECO Romania din Şoseaua Bucureşti – Ploieşti nr. 73-81, Complex Victoria Park, Corp Clădire C4, sector 1, cod poştal 013685, sector 1, Bucureşti, România, în vederea atribuirii contractului pe baza criteriului "oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic", conform grilei de evaluare stabilită în documentaţia de atribuire. Oferta se va depune în lei şi va rămâne fermă până la finalizarea contractului.

Deschidere a ofertelor se va face la data de 23.07.2013 ora 11:00.

Valoarea estimată a contractului este de 449.950 lei fără TVA.

Valabilitatea ofertei: 60 de zile de la data limită pentru primirea ofertelor.

Durata contractului: până la data de 31 octombrie 2013.

Durata de execuţie: până la data de 30 septembrie 2013 începând cu data semnării contractului.

Documentaţia de atribuire şi informaţii despre procedură, inclusiv răspunsurile la eventuale solicitări de clarificare, se pot obţine în mod gratuit de pe pagina noastră de internet http://www.siveco.ro sau de la sediul nostru prin transmiterea unei solicitări prin e-mail.

Persoana de contact: Octavian Drăghici, e-mail: octavian.draghici@siveco.ro; tel: +40 21 302 33 00, fax: +40 21 302 33 91.