ANUNŢ DE TIP ERATĂ la Anunţul de participare pentru achiziţia de “Servicii de campanii de publicitate” în cadrul proiectului POSDRU/87/1.3/S/62651, din data de 4 iulie 2013 | SIVECO Romania

ANUNŢ DE TIP ERATĂ la Anunţul de participare pentru achiziţia de “Servicii de campanii de publicitate” în cadrul proiectului POSDRU/87/1.3/S/62651, din data de 4 iulie 2013

Investeşte în oameni!
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Axa prioritară 1: „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”
Domeniul major de intervenţie: 1.3 „Dezvoltarea resurselor umane în educaţie şi formare profesională”
Nr. de identificare al contractului: POSDRU/87/1.3/S/62651
Titlul proiectului: Formarea continuă a profesorilor de Istorie şi Geografie în societatea cunoaşterii


ANUNŢ DE TIP ERATĂ
la Anunţul de participare pentru achiziţia de “Servicii de campanii de publicitate” în cadrul proiectului POSDRU/87/1.3/S/62651 „Formarea continuă a profesorilor de Istorie şi Geografie în societatea cunoaşterii” din data de 4 iulie 2013

S.C. SIVECO Romania S.A., cu sediul în Bucureşti, Şoseaua Bucuresti - Ploieşti nr. 73-81, Complex Victoria Park, Corp Clădire C4, sector 1, cod poştal 013685, achiziţionează în baza Ordinului Ministrului Afacerilor Europene nr. 1050/2012,

Servicii de campanii de publicitate

pentru implementarea proiectului „Formarea continuă a profesorilor de Istorie şi Geografie în societatea cunoaşterii” finanţat prin FONDUL SOCIAL EUROPEAN, Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa prioritară 1 „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere” Domeniul major de intervenţie 1.3 „Dezvoltarea resurselor umane în educaţie şi formare profesională”.

Cod CPV: 79341400-0 – Servicii de campanii de publicitate.

Surse de finanţare: Proiectul beneficiază de o finanţare nerambursabilă acordată din Fondul Social European şi din bugetul naţional.

Se modifică data de depunere şi deschiderea procedurii de achiziţie mai sus menţionată după cum urmează:

În loc de:

Ofertele se vor depune până la data de 11.07.2013 ora 10:30 la sediul SIVECO Romania din Şoseaua Bucureşti – Ploieşti nr. 73-81, Complex Victoria Park, Corp Clădire C4, sector 1, cod poştal 013685, sector 1, Bucureşti, România, în vederea atribuirii contractului pe baza criteriului "oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic", conform grilei de evaluare stabilită în documentaţia de atribuire. Oferta se va depune în lei şi va rămâne fermă până la finalizarea contractului.

Deschiderea ofertelor : 11.07.2013 ora 11:00.

Se va citi:

Ofertele se vor depune până la data de 17.07.2013 ora 10:30 la sediul SIVECO Romania din Şoseaua Bucureşti – Ploieşti nr. 73-81, Complex Victoria Park, Corp Clădire C4, sector 1, cod poştal 013685, sector 1, Bucureşti, România, în vederea atribuirii contractului pe baza criteriului "oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic", conform grilei de evaluare stabilită în documentaţia de atribuire. Oferta se va depune în lei şi va rămâne fermă până la finalizarea contractului.

Deschiderea ofertelor se va face la data de 17.07.2013 ora 11:00.

Documentaţia de atribuire actualizată cu noile date şi informaţii despre procedură se pot obţine în mod gratuit de pe pagina noastră de internet http://www.siveco.ro sau de la sediul nostru prin transmiterea unei solicitări prin e-mail.

Celelalte informaţii rămân în vigoare.