Anunţ de participare la procedura pentru achiziţia de „Servicii de instruire şi consultanţă” din cadrul proiectului “Dezvoltarea inovaţiei, creativităţii, responsabilităţii şi sustenabilităţii antreprenoriatului strategic românesc” POSDRU/92/3.1/S/63270 | SIVECO Romania

Anunţ de participare la procedura pentru achiziţia de „Servicii de instruire şi consultanţă” din cadrul proiectului “Dezvoltarea inovaţiei, creativităţii, responsabilităţii şi sustenabilităţii antreprenoriatului strategic românesc” POSDRU/92/3.1/S/63270

Investeşte în oameni!
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013
Axa prioritară 3 "Creşterea adaptabilitaţii lucratorilor şi a întreprinderilor"
Domeniul major de intervenţie 3.1 "Promovarea culturii antreprenoriale"
Titlul proiectului: "Dezvoltarea inovaţiei, creativităţii, responsabilităţii şi sustenabilităţii antreprenoriatului strategic românesc"
Numărul de identificare al contractului: POSDRU/92/3.1/S/63270

Anunţ de participare la procedura pentru achiziţia de "Servicii de instruire şi consultanţă" din cadrul proiectului "Dezvoltarea inovaţiei, creativităţii, responsabilităţii şi sustenabilităţii antreprenoriatului strategic românesc" POSDRU/92/3.1/S/63270

S.C. SIVECO Romania SA, cu sediul in Bucureşti, Şoseaua Bucuresti - Ploieşti nr. 73-81, Complex Victoria Park, Corp Clădire C4, sector 1, cod poştal 013685, va invita sa participati la procedura de achizitie , avand ca obiect "Servicii de instruire şi consultanţă", necesare pentru implementarea proiectului "Dezvoltarea inovaţiei, creativităţii, responsabilităţii şi sustenabilităţii antreprenoriatului strategic românesc", proiect cofinantat din Fondul Social European (FSE), conform contractului de finanţare POSDRU/92/3.1/S/63270, Axa prioritară 3, Domeniul major de intervenţie 3.1.

Procedura de achiziţie se derulează în conformitate cu prevederile din Ordinul MAE 1050/2012.

Cod CPV: 79411100-9 – servicii de consultanţă în dezvoltarea societăţilor, 79400000 - 8 consultanţă în afaceri şi management şi servicii conexe sau 66171000-9 servicii de consultanţă financiară; 79140000-7 servicii de consultanţă şi informare juridică; 79221000-9 – servicii de consultanţă fiscală.

Surse de finanţare: Proiectul beneficiază de o finanţare nerambursabilă acordată din Fondul Social European şi din bugetul naţional.

Ofertele se vor depune până la data de 25.07.2013 - 10:00 la sediul achizitorului din Şoseaua Bucureşti - Ploieşti nr. 73-81, Complex Victoria Park, Corp Clădire C4, sector 1, cod poştal 013685, sector 1, Bucureşti, România, în vederea atribuirii contractului pe baza criteriului "oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic".

Data şi ora deschiderii ofertelor: 25.07.2013 - 10:30. Oferta se va depune în lei şi va rămâne fermă până la finalizarea contractului.

Valoarea estimată a contractului este de: 813.999.87 lei, fără TVA.

Valabilitatea ofertei: 60 de zile de la data limită pentru primirea ofertelor.

Tipul contractului: contract de servicii.

Durata contractului: până la 31.12.2013.

Durata de execuţie a serviciilor: pânî la 30.11.2013 de la data semnării contractului.

Documentaţia de atribuire şi informaţii despre procedură se pot obţine în mod gratuit de pe pagina noastră de internet http://www.siveco.ro sau de la sediul nostru.

Persoana de contact: Bogdan Brumbea, e-mail: bogdan.brumbea@siveco.ro; tel +40 21 302 33 00, fax: +40 21 302 33 91