ANUNŢ DE TIP ERATĂ la anunţul de participare la achiziţia de "Servicii specializate pentru stimularea ocupării forţei de muncă şi servicii organizare evenimente" în cadrul proiectului POSDRU/96/6.2/S/63589 | SIVECO Romania

ANUNŢ DE TIP ERATĂ la anunţul de participare la achiziţia de "Servicii specializate pentru stimularea ocupării forţei de muncă şi servicii organizare evenimente" în cadrul proiectului POSDRU/96/6.2/S/63589

Investeşte în oameni!
FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013
Axa prioritară 6: "Promovarea incluziunii sociale"
Domeniul major de intervenţie 6.2: "Îmbunătăţirea accesului şi a participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii"
Titlul proiectului: "Consolidarea capacităţii funcţionale din domeniul serviciilor sociale integrate oferite dependenţilor şi foştilor dependenţi de droguri pentru integrare pe piaţa muncii prin acţiuni de dezvoltarea instrumentelor şi metode de lucru inovatoare şi realizarea de programe de formare"
Beneficiar: Universitatea din Bucureşti
Contract: POSDRU/96/6.2/S/63589

ANUNŢ DE TIP ERATĂ
la Anunţul de participare pentru achiziţia de “Servicii specializate pentru stimularea ocupării forţei de muncă şi servicii organizare evenimente” în cadrul proiectului "Consolidarea capacităţii funcţionale din domeniul serviciilor sociale integrate oferite dependenţilor şi foştilor dependenţi de droguri pentru integrare pe piaţa muncii prin acţiuni de dezvoltarea instrumentelor şi metode de lucru inovatoare şi realizarea de programe de formare" -POSDRU/96/6.2/S/63589
din data de 7 iunie 2013

S.C. SIVECO Romania S.A., cu sediul în Bucureşti, Şoseaua Bucuresti - Ploieşti nr. 73-81, Complex Victoria Park, Corp Clădire C4, sector 1, cod poştal 013685, achiziţionează în baza Ordinului Ministrului Afacerilor Europene nr. 1050/2012,

Servicii specializate pentru stimularea ocupării forţei de muncă şi servicii organizare evenimente

pentru implementarea proiectului „Consolidarea capacităţii funcţionale din domeniul serviciilor sociale integrate oferite dependenţilor şi foştilor dependenţi de droguri pentru integrare pe piaţa muncii prin acţiuni de dezvoltarea instrumentelor şi metode de lucru inovatoare şi realizarea de programe de formare” finanţat prin FONDUL SOCIAL EUROPEAN, Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa prioritară 6 „Promovarea incluziunii sociale” Domeniul major de intervenţie 6.2 „Îmbunătăţirea accesului şi a participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii”.

Coduri CPV:

  • 79341400 – 0 – servicii de campanii de publicitate 
  • 79950000 – 8 – servicii organizare targuri, expozitii si congrese.

Surse de finanţare: Proiectul beneficiază de o finanţare nerambursabilă acordată din Fondul Social European şi din bugetul naţional.             

Se modifică data de depunere şi deschiderea a procedurii de achiziţie mai sus menţionată după cum urmează: 

În loc de:

Ofertele se vor depune până la data de 14.06.2013 ora 12:00 la sediul SIVECO Romania din Şoseaua Bucureşti – Ploieşti nr. 73-81, Complex Victoria Park, Corp Clădire C4, sector 1, cod poştal 013685, sector 1, Bucureşti, România, în vederea atribuirii contractului pe baza criteriului "oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic", conform grilei de evaluare stabilită în documentaţia de atribuire. Oferta se va depune în lei şi va rămâne fermă până la finalizarea contractului.

Deschiderea ofertelor se va face la data de 14.06.2013 ora 13:00.

Se va citi:

Ofertele se vor depune până la data de 19.06.2013 ora 12:00 la sediul SIVECO Romania din Şoseaua Bucureşti – Ploieşti nr. 73-81, Complex Victoria Park, Corp Clădire C4, sector 1, cod poştal 013685, sector 1, Bucureşti, România, în vederea atribuirii contractului pe baza criteriului "oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic", conform grilei de evaluare stabilită în documentaţia de atribuire. Oferta se va depune în lei şi va rămâne fermă până la finalizarea contractului.

Deschiderea ofertelor se va face la data de 19.06.2013 ora 13:00.

Documentaţia de atribuire actualizată cu noile date şi informaţii despre procedură se pot obţine în mod gratuit de pe pagina noastră de internet http://www.siveco.ro sau de la sediul nostru prin transmiterea unei solicitări prin e-mail.

Celelalte informaţii raman în vigoare.