Anunţ de participare la achiziţia de "Servicii specializate pentru stimularea ocupării forţei de muncă şi servicii organizare evenimente", POSDRU/96/6.2/S/63589 | SIVECO Romania

Anunţ de participare la achiziţia de "Servicii specializate pentru stimularea ocupării forţei de muncă şi servicii organizare evenimente", POSDRU/96/6.2/S/63589

Procedura de achiziţie se amână pentru data de 19 iunie 2013. Informaţia actualizată se găseşte aici.


Investeşte în oameni!
FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară 6: "Promovarea incluziunii sociale"
Domeniul major de intervenţie 6.2: "Îmbunătăţirea accesului şi a participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii"
Titlul proiectului: "Consolidarea capacităţii funcţionale din domeniul serviciilor sociale integrate oferite dependenţilor şi foştilor dependenţi de droguri pentru integrare pe piaţa muncii prin acţiuni de dezvoltarea instrumentelor şi metode de lucru inovatoare şi realizarea de programe de formare"
Beneficiar: Universitatea din Bucureşti
Contract: POSDRU/96/6.2/S/63589

Anunţ de participare la achiziţia de "Servicii specializate pentru stimularea ocupării forţei de muncă şi servicii organizare evenimente" în cadrul proiectului Consolidarea capacităţii funcţionale din domeniul serviciilor sociale integrate oferite dependenţilor şi foştilor dependenţi de droguri pentru integrare pe piaţa muncii prin acţiuni de dezvoltarea instrumentelor şi metode de lucru inovatoare şi realizarea de programe de formare - POSDRU/96/6.2/S/63589

S.C. SIVECO Romania S.A., cu sediul în Bucureşti, Şoseaua Bucureşti - Ploieşti nr. 73-81, Complex Victoria Park, Corp Clădire C4, sector 1, cod poştal 013685, achiziţionează în baza Ordinului Ministrului Afacerilor Europene nr. 1050/2012,

Servicii specializate pentru stimularea ocupării forţei de muncă şi servicii organizare evenimente

pentru implementarea proiectului “Consolidarea capacităţii funcţionale din domeniul serviciilor sociale integrate oferite dependenţilor şi foştilor dependenţi de droguri pentru integrare pe piaţa muncii prin acţiuni de dezvoltarea instrumentelor şi metode de lucru inovatoare şi realizarea de programe de formare” finanţat prin FONDUL SOCIAL EUROPEAN, Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa prioritară 6 “Promovarea incluziunii sociale” Domeniul major de intervenţie 6.2 “Îmbunătăţirea accesului şi a participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii”.

Coduri CPV:

  • 79341400 - 0 – servicii de campanii de publicitate 
  • 79950000 – 8 – servicii organizare târguri, expoziţii şi congrese

Surse de finanţare: Proiectul beneficiază de o finanţare nerambursabilă acordată din Fondul Social European şi din bugetul naţional.

Ofertele se vor depune până la data de 14.06.2013 ora 12:00 la sediul SIVECO Romania din Şoseaua Bucureşti – Ploieşti nr. 73-81, Complex Victoria Park, Corp Clădire C4, sector 1, cod poştal 013685, sector 1, Bucureşti, România, în vederea atribuirii contractului pe baza criteriului "oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic", conform grilei de evaluare stabilită în documentaţia de atribuire. Oferta se va depune în lei şi va rămâne fermă până la finalizarea contractului.

Perioada de execuţie a contractului este aproximativ 3 luni, respectiv de la semnarea contractului si până la finalizarea perioadei de implementare a proiectului POSDRU/96/6.2/S/63589 (31.08.2013).

Durata de valabilitate a contractului va fi până la 30.09.2013.

Deschiderea ofertelor se va face la data de 14.06.2013 ora 13:00.

Valoarea estimată a contractului este de 400.000 lei fără TVA.

Valabilitatea ofertei: 60 de zile de la data limită pentru primirea ofertelor.

Perioada de execuţie a contractului: aproximativ 3 luni, de la semnarea contractului până la finalizarea perioadei de implementare a proiectului (31.08.2013).

Durata contractului este până la 30.09.2013.

Documentaţia de atribuire şi informaţii despre procedură se pot obţine în mod gratuit de pe pagina noastră de internet www.siveco.ro sau de la sediul nostru prin transmiterea unei solicitări prin e-mail.

Persoana de contact: Paul Paschievici, e-mail: paul.paschievici@siveco.ro; tel: +40 21 302 33 00, fax: +40 21 302 33 91.