Anunţ de participare la procedura pentru achiziţia de "Servicii de formare profesională, inchiriere săli de curs şi catering pentru pauzele de cafea pentru cursul de calificare Operator introducere, validare şi prelucrare date" | SIVECO Romania

Anunţ de participare la procedura pentru achiziţia de "Servicii de formare profesională, inchiriere săli de curs şi catering pentru pauzele de cafea pentru cursul de calificare Operator introducere, validare şi prelucrare date"

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013
Investeşte în oameni !

Titlul proiectului: "Şanse egale pentru cariere de success"
Axa prioritară 6. "Promovarea incluziunii sociale"
Domeniul major de intervenţie 6.3. "Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii"
Nr. de identificare al contractului: POSDRU/97/6.3/S/64237

Anunţ de participare la procedura pentru achiziţia de "Servicii de formare profesională, inchiriere săli de curs şi catering pentru pauzele de cafea pentru cursul de calificare Operator introducere, validare şi prelucrare date" pentru activităţile de formare din cadrul A3 din proiectul "Şanse egale pentru cariere de succes" - POSDRU/97/6.3/S/64237

S.C. SIVECO Romania SA, cu sediul in Bucureşti, Şos. Bucuresti - Ploieşti nr. 73-81, Complex Victoria Park, Corp Clădire C4, sector 1, cod poştal 013685, va invită să participaţi la procedura de achiziţie , având ca obiect "Servicii de formare profesională, inchiriere săli de curs şi catering pentru pauzele de cafea pentru cursul de calificare Operator introducere, validare si prelucrare date", necesare pentru implementarea proiectului "Şanse egale pentru cariere de succes", proiect cofinanţat din Fondul Social European (FSE), conform contractului de finanţare  POSDRU/97/6.3/S/64237, Axa prioritară 6: "Promovarea incluziunii sociale"; Domeniul major de intervenţie 6.3 "Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii".

Procedura de achiziţie se derulează în conformitate cu prevederile din Ordinul MAE 1050/2012.

Cod CPV: 80530000-8 – Servicii de formare profesională, 70130000-7 – Servicii de inchiriere sau vanzare de imobile, 5520000-1 - Servicii de catering

Surse de finanţare: Proiectul beneficiază de o finanţare nerambursabilă acordată din Fondul Social European şi din bugetul naţional.

Ofertele se vor depune până la data de 27.05.2013 ora 10:00 la sediul achizitorului din Şos. Bucuresti - Ploiesti nr. 73-81, Complex Victoria Park, Corp Clădire C4, sector 1, cod postal 013685, sector 1, Bucureşti, România, în vederea atribuirii contractului pe baza criteriului "preţul cel mai scăzut".

Data si ora deschiderii ofertelor: 27.05.2013 ora 10:30. Oferta se va depune în lei şi va rămâne fermă până la finalizarea contractului.

Valoarea estimată a contractului este de:  383.660 LEI, fără TVA, din care pentru serviciile de catering pentru pauza de cafea, valoarea estimata este de 42.000 LEI, fără TVA.

Valabilitatea ofertei: 60 de zile de la data limită pentru primirea ofertelor.

Tipul contractului: contract de servicii.

Durata contractului: până la 30.10.2013

Durata de execuţie a contractului: maxim 3 luni de la data semnării contractului.

Documentaţia de atribuire şi informaţii despre procedură se pot obţine în mod gratuit de pe pagina noastră de internet http://www.siveco.ro sau de la sediul nostru.

Persoana de contact:

Rodica Papadopol, e-mail: rodica.papadopol@siveco.ro; tel +40 21 302 33 00, fax: +40 21 302 33 91.