Certificări | SIVECO Romania

Certificări

Produse de calitate, respect faţă de clienţi

SIVECO Romania este recunoscută drept una dintre firmele software cu cel mai înalt nivel de calitate al produselor şi serviciilor oferite.

SIVECO Romania este orientată spre îmbunătăţirea continuă a sistemelor implementate şi monitorizează permanent şi actualizează certificările obţinute:

 • ISO 9001:2015 - Sistemul de Management al Calităţii
 • EN ISO 27001:2013 - Sistemul de Management al Securităţii Informaţiei
 • OHSAS 18001:2007 - Sistemul de Management al Sanătătii şi Securitătii Ocupaţionale - vezi aici Politica de Sănătate şi Securitate Ocupaţională a companiei
 • EN ISO 14001:2004 - Sistemul de Management al Mediului - vezi aici Politica de mediu a companiei.

Istoricul Certificărilor Sistemului de Management al Calităţii al SIVECO Romania

 • 1999 - Certificare AFAQ ASCERT Internaţional conform cerinţelor standardului ISO 9001:1994
 • 1999 - Certificare OMCAS (Organismul Militar de Certificare al Ministerului Apărării Naţionale)
 • 2002 - Recertificare AFAQ ASCERT Internaţional conform cerinţelor standardului ISO 9001:2000
 • 2004 - Autorizare CNCAN (Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare), autorizare obţinută în baza legii 111/1996
 • 2005 - Recertificare AFAQ AFNOR Internaţional în conformitate cu cerinţele standardul ISO 9001:2000
 • 2006 - Autorizaţia primită din partea CNCAN (Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare) a fost reînnoită, în conformitate cu cerinţele Legii nr. 111/1996 specifică domeniului nuclear
 • 2008 - Recertificare AFAQ AFNOR Internaţional în conformitate cu cerinţele standardului ISO 9001:2000
 • 2009 - Compania este recertificată de către AFAQ AFNOR International în conformitate cu cerinţele standardului ISO 9001:2008
 • 2011 - Sistemul de management al calităţii a fost recertificat de către AFNOR Groupe în conformitate cu cerinţele standardului ISO 9001:2008
 • 2014 - Sistemul de management al calităţii a fost recertificat de către AFNOR Groupe în conformitate cu cerinţele standardului ISO 9001:2008.
 • 2017 - Organismul de certificare TUV Austria a recertificat sistemul de management al calităţii conform cerinţelor standardului ISO 9001:2015

Prin intermediul politicii sale de calitate, SIVECO Romania îşi asumă angajamentul de a înţelege cerinţele clienţilor şi de a duce la îndeplinire solicitările acestora.

Câteva date generale

Cele opt principii de management pe care se bazează Standardul ISO 9001:2015 au fost elaborate în scopul utilizării lor de către managementul de vârf al unei organizaţii, pentru a obţine performanţe îmbunătăţite în afaceri.

Principiile de management al calităţii stau, de asemenea, la baza sistemului implementat în SIVECO Romania şi sunt prezentate în cele ce urmează: 

 • Orientarea către client. Prin intermediul politicii sale în domeniul calităţii, SIVECO Romania se angajează să identifice necesităţile curente şi viitoare ale clienţilor şi să îndeplinească cerinţele explicit definite şi negociate ale clienţilor.
 • Leadership. Managerii stabilesc obiectivele şi misiunea organizaţiei. Managementul SIVECO Romania are în vedere crearea şi menţinerea unui mediu intern, în care oamenii se pot implica total pentru realizarea obiectivelor companiei.
 • Implicarea personalului. Conducerea la vârf a companiei SIVECO Romania este conştientă că angajaţii de la toate nivelurile constituie baza organizaţiei şi că implicarea lor totală face posibil ca abilităţile lor să fie folosite în avantajul companiei.
 • Abordarea bazată pe proces. SIVECO Romania este conştientă de faptul că la rezultatul scontat se ajunge mai eficient atunci când activităţile şi resursele asociate sunt administrate ca procese; de aceea, odată cu implementarea noului standard ISO 9001:2015, SIVECO Romania a consolidat sistemul de management al calităţii prin modul de abordare de tip proces.
 • Abordarea managementului ca sistem. Odată identificate procesele, înţelegerea şi administrarea proceselor interconectate ca sistem contribuie la creşterea eficienţei companiei în atingerea obiectivelor.
 • Îmbunătăţirea continuă. Unul din obiectivele majore ale SIVECO Romania este îmbunătăţirea permanentă a performanţelor companiei.
 • Abordarea pe bază de fapte în luarea deciziilor. În SIVECO Romania, procesul de luare a deciziilor este bazat pe analiza datelor şi informaţiilor.
 • Relaţii reciproc avantajoase cu furnizorii. SIVECO Romania se angajează să creeze şi să menţină un parteneriat corect cu furnizorii săi, ceea ce conduce la beneficii pentru ambele părţi interesate, în crearea de valoare adaugată.