Clienţi | SIVECO Romania

Clienţi

Clienţii, prioritatea noastră numărul 1

"SIVECO Romania urmăreşte, prin acţiunile sale, participarea activă la consolidarea unui mediu de afaceri stabil, etic şi profesionist, competitiv la nivel mondial. Investiţiile companiei s-au concentrat, cu prioritate, către activităţile de cercetare şi dezvoltare, precum şi spre creşterea şi consolidarea echipei sale de profesionişti. Acest lucru ne ajută să îmbunătăţim calitatea produselor şi serviciilor şi să oferim clienţilor noştri mai multă performanţă." 
Doina BINIG, Vicepreşedinte Strategie, SIVECO Romania

În prezent, soluţiile SIVECO Romania sunt utilizate de peste 1.700 de beneficiari din ţări de pe 4 continente, atât instituţii publice importante, cât şi companii private de referinţă.

Specialiştii SIVECO Romania oferă mai mult decât soluţii informatice de cea mai nouă generaţie, respectiv: servicii de suport şi consultanţă, help-desk profesionist, analiză de business şi înţelegere a clientului, cu dedicare şi implicare continuă, deschidere totală la cerinţele acestuia, comunicare transparentă şi productivă.

Ce spun beneficiarii...

BRD Group Societe Generale - Traian Fosa, Şef Proiect, Departament Proiect Organizare

"Sistemul SIVADOC pune la dispoziţia utilizatorului o serie de rapoarte ce furnizează informaţii despre starea depozitului, spaţiul ocupat, lista de procese verbale, precum şi alte informaţii despre depozit sau operaţii ce au fost efectuate asupra lui. Acest sistem aduce o eficienţă sporită prin automatizarea proceselor de gestiune a arhivei. Avantajul competitiv adus prin implementarea acestui sistem se evidenţiază prin reducerea timpului şi efortului depus de către personalul băncii. Trebuie remarcată interfaţa uşor de utilizat şi rapoartele ce vin în sprijinul utilizatorilor şi administratorilor acestei aplicaţii."


Biroul de Credit - Şerban Epure, Director General

"Colaborarea de peste 8 ani cu SIVECO Romania înseamnă peste 45 de milioane de rapoarte de credit generate, acces transparent la informaţii sigure, sprijin eficient pentru instituţiile financiare, dar şi pentru beneficiarii de credite. Soluţia SIVABON a contribuit la construirea de relaţii financiare cu grad redus de risc pentru fiecare participant - instituţie financiar-bancară şi, indirect, pentru întregul sistem financiar-bancar românesc. Pe scurt, un parteneriat de succes.”


DOBROGEA GROUP - Ioana Fotini Teodorescu, Preşedinte

"Am ales compania SIVECO Romania pentru că o considerăm cel mai bun furnizor de soluţii IT, fiind un lider pe piaţa românească. Din start am solicitat angajaţilor DOBROGEA BISCUIT alinierea la standardul propus prin implementarea soluţiei SIVECO Romania şi nu am greşit. Rezultatele obţinute confirmă această abordare."


Inspectoratul Şcolar al Judeţului Teleorman - Angela Anghel, Contabil-Şef

"Lucrările de implementare a sistemului informatic integrat SIVECO Applications - componentele Financiar-Contabilitate, Mijloace Fixe şi Obiecte de Inventar, Stocuri, Salarizare, ALOP - au fost de bună calitate, încadrându-se în cerinţele impuse de instituţia noastră."


Sucursala Electrocentrale Brăila, SC Termoelectrica SA - Viorel Cotiga, Director

"Implementarea sistemului SIVECO Applications este deplin funcţional. Colaborarea cu echipa de proiect a SIVECO Romania s-a bazat pe standarde de calitate, profesionalism şi eficienţă. Sistemul implementat se dovedeşte a fi stabil, sigur, acoperind cerinţele organizaţiei noastre."


Ursus Breweries - Bogdan Horchidan, Director IT

"SIVECO Romania este un partener de încredere cu standarde ridicate în domeniul calităţii şi cu un personal pregătit şi responsabil, capabil să finalizeze lucrurile în cele mai bune condiţii."


Primăria Capitalei - Aurel Vlaicu, Director General

"Colaborarea dintre Primăria Municipiului Bucureşti şi SIVECO Romania a avut în vedere realizarea unui Sistem Informatic Integrat care să gestioneze în mod unic toate categoriile de date şi informaţii existente în organizaţia noastră, capabil să răspundă cerinţelor definite de oricare din departamente şi să asigure informarea corectă, completă şi în timp util a factorilor de decizie. Soluţia dezvoltată de SIVECO Romania privind gestionarea documentelor şi a fluxurilor de lucru a fost implementată pentru 300 de utilizatori şi parametrizată conform specificaţiilor pregătite pe parcursul analizei activităţii organizaţiei noastre şi reflectă în mod fidel modul de organizare şi de lucru al Primăriei Capitalei.


Liceul de Informatică "Grigore Moisil" Iaşi - Emanuela Cerchez, Profesor

"SIVECO Romania are un profil clar conturat pentru orice profesor din România. În ultimii ani, în educaţie s-a produs o adevărată revoluţie - Sistemul Educaţional Informatizat - şi, inevitabil, orice profesor asociază mecanismele schimbării cu firma SIVECO Romania. Orice profesor pasionat de performanţă ştie că motorul care generează performanţa este competiţia. Iar SIVECO Romania este o prezenţă permanentă în peisajul competiţional românesc, susţinând an de an manifestări naţionale şi internaţionale, care stimulează creativitatea şi spiritul competitiv al elevilor. Concluzionând, SIVECO Romania reprezintă un model de implicare în educaţie, de performanţă şi de profesionalism."


Ministerul Educaţiei din Republica Moldova - Leonid Bujor, Ministrul Educaţiei

"Ministerul Educaţiei din Republica Moldova - Agenţia de Evaluare şi Examinare - a ales SIVECO Romania ca partener în derularea proiectului "Livrarea unui sistem de prelucrare automată a datelor pentru Agenţia de Evaluare şi Examinare", având ca obiectiv crearea unei aplicaţii care să permită gestionarea specifică examenelor de bacalaureat şi de gimnaziu. Implementarea integrală a Sistemului Automatizat de Prelucrare a Datelor în sesiunea de examene 2010 a asigurat buna desfăşurare a examenelor de bacalaureat şi a demonstrat eficienţa sa."


HOLCIM România - Nicoleta Salajan, Director Resurse Umane

"Holcim Romania a ales SIVECO Romania ca partener în proiectul de eLearning intern numit eHolcim. Proiectul a constat în implementarea AeL Enterprise pentru a oferi suportul necesar desfăşurării procesului de instruire continuă şi evaluare a angajaţilor Holcim România. În acest demers personalul instruit a apreciat în mod deosebit profesionalismul instructorilor, a ghidurilor de utilizare folosite pentru instruirea propriilor angajaţi. Holcim Romania apreciază produsele şi serviciile furnizate de SIVECO Romania şi le consideră de o calitate foarte bună şi de un înalt profesionalism."