Echipa | SIVECO Romania

Echipa

Echipa noastră: pasiune şi inovaţie

Performanţele unei organizaţii, competitivitatea sa internă şi internaţională sunt asigurate în mod esenţial de calitatea specialiştilor săi. De aceea, investiţiile companiei noastre în angajaţi ocupă un loc important. Prin politica de resurse umane vizăm recrutarea celor mai buni specialişti de pe piaţa forţei de muncă, asigurarea unor condiţii de lucru motivante şi posibilitatea de perfecţionare continuă cu ajutorul cursurilor de instruire desfăşurate în ţară şi în străinătate. SIVECO este o echipă tânără şi ambiţioasă, care demonstrează în fiecare an măsura excelenţei sale în domeniul IT.

Daniela BICHIR, Vicepreşedinte Calitate şi Resurse Umane, SIVECO Romania 

Educaţie şi dezvoltare profesională

Pentru angajaţii companiei se organizează anual atât trainguri interne cât şi traininguri externe. Cursurile acoperă domenii tehnice, de management sau vânzări, precum şi dezvoltarea soft skills.

Planul anual de training

Planul anual de training se pregăteşte împreună cu managerii şi se axează pe dezvoltarea acelor competenţe de care angajatul se foloseşte intensiv în activitatea desfăşurată. Un curs durează, în medie, între 2 şi 5 zile.

Furnizorii de traininguri cu care lucrăm sunt evaluaţi în permanenţă în ceea ce priveşte calitatea trainingului furnizat şi adecvarea dintre cursuri şi cerinţele companiei.

Programele de MBA

Programele de MBA se adresează managerilor de la nivelul superior.

Acestea sunt programe care se întind pe parcursul mai multor ani şi vin să recunoască fidelitatea angajaţilor faţă de firmă.

Integrare

Integrarea noilor angajaţi şi menţinerea retenţiei la cote normale reprezintă una dintre cele mai eficiente metode prin care se asigură dezvoltarea companiei.

Procesul de retenţie al personalului începe încă din prima zi de lucru a noilor angajaţi. Integrarea cu succes a noilor colegi presupune parcurgerea câtorva paşi: prezentarea companiei, organizarea şi funcţionarea acesteia, regulile interne, modalităţile şi regulile de comunicare.

Integrarea cu postul deţinut în organizaţie

Noul angajat primeşte informaţii detaliate despre departamentul în care va lucra: activitatea şi obiectivele departamentului, limitele operaţionale ale activităţii, activităţile de care se ocupă colegii săi, aria de activitate şi expertiză a fiecăruia dintre aceştia. Îi sunt prezentate atribuţiile şi responsabilităţile postului, regulile şi procedurile de lucru, relaţiile cu celelalte departamente şi cu ceilalţi membri ai echipei.

Condiţii de muncă

SIVECO Romania este o companie modernă, ce ţine pasul cu tendinţele de pe piaţă, acesta fiind unul dintre motivele pentru care condiţiile de muncă din companie sunt dintre cele mai bune. Politica noastră de HR se bazează pe motivarea pozitivă a echipei, iar pentru aceasta asigurăm desfăşurarea activităţii angajaţilor noştri într-un mediu şi într-o ambianţă plăcute.

Activitatea în IT este una dinamică, deseori foarte solicitantă pentru angajaţi, condiţiile bune de muncă fiind importante pentru calitatea muncii desfăşurate. Colectivul SIVECO Romania lucrează într-un mediu modern, ce oferă angajaţilor facilităţi multiple şi condiţii de muncă placute, contribuind la o atmosferă care să încurajeze lucrul la randament maxim.