Bucureşti, 13 iunie 2013, Conferinţa eHealth 2013 | SIVECO Romania

Bucureşti, 13 iunie 2013, Conferinţa eHealth 2013

Joi, Iunie 13, 2013
La conferinţa "eHealth 2013" SIVECO Romania a prezentat rezultatele şi avantajele implementării unui sistem informatic integrat de sănătate

Soluţiile eHealth sunt esenţiale pentru creşterea transparenţei, eficienţei şi calităţii serviciilor medicale

Decidenţi şi specialişti din domeniul medical au discutat în cadrul conferinţei eHealth 2013 despre soluţiile de îmbunătăţire a sistemului naţional de sănătate implementate sau în curs de implementare, conform strategiei naţionale de informatizare a sănătăţii.

SIVECO a prezentat în cadrul acestui eveniment rezultatele obţinute în urma implementării şi utilizării la nivel naţional a sistemelor informatice din cadrul Platformei Integrate a Asigurărilor de Sănătate: Sistemul Informatic Unic Integrat (SIUI) şi Prescripţia Electronică (PE).

"Sistemul Informatic Unic Integrat funcţionează din 2008 şi reprezintă baza celorlalte componente ale Platformei Informatice a Asigurărilor de Sănătate (PIAS) - prescripţia electronică, cardul naţional de sănătate şi dosarul electronic. Toate aceste aplicaţii se vor conecta la această platformă cu scopul de a eficientiza sectorul medical în beneficiul celor peste 19 milioane de asiguraţi", a declarat Traian Ionescu, Consilier al Directorului General SIVECO Romania.

SIUI asigură practic managementul financiar informatizat al sistemului de sănătate, monitorizând şi controlând respectarea regulilor în operarea acestuia, precum şi administrarea fondurilor. SIUI are cea mai completă şi complexă bază de date, actualizată permanent, ce conţine informaţii necesare fluxurilor de aprobare specifice, privind persoanele asigurate, furnizorii de servicii medicale, angajatorii, nomenclatarele medicale şi alte cataloage sau registre de sănătate. Prin sistem sunt administrate lunar peste 50 de milioane de documente corespunzătoare celor peste 16 milioane servicii medicale şi farmaceutice prestate.

Utilizarea prescripţiei electronice începând cu luna iulie 2012 duce la îmbunătăţirea controlului Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate asupra costurilor cu medicamentele subvenţionate de Fondul Naţional, la furnizarea de informaţii integrate pentru analiza şi evaluarea stării de sănătate a populaţiei, precum şi la reducerea timpului petrecut de pacienţi în farmacii. In acest moment, practic toate prescripţiile medicale sunt produse electronic, fiind prescrise zilnic peste 180.000 de reţete la nivel naţional. Peste 95% din medicii de familie şi peste 94% din farmacii folosesc reţeta electronică, iar numărul total al reţetelor prescrise până în prezent depăşeşte 28,5 milioane.

Sistemele informatice implementate ajută Casa Naţională de Asigurări de Sănătate să-şi îndeplinească rolul de a fi un bun administrator al Fondului Naţional al Asigurărilor Sociale de Sănătate (FNUASS), care să asigure transparenţa şi să prevină erorile şi fraudele.

Conferinţa eHealth este un eveniment desfăşurat anual în parteneriat cu Ministerul Sănătăţii şi Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale şi care îşi propune să prezinte soluţii IT&C şi de finanţare concrete pentru domeniul sistemului de sănătate din România, să ducă la o mai bună conştientizare a problemelor şi posibilelor soluţii din sistem.