Forumul "Fonduri Europene 2014-2020"

Forumul "Fonduri Europene 2014-2020"

Marţi, Martie 25, 2014

Autorităţile, operatorii economici şi mass media îşi unesc eforturile pentru susţinerea noilor mecanisme pentru creşterea ratei de absorbţie a fondurilor europene în perioada 2014-2020

Experţii SIVECO au împărtăşit din expertiza lor în derularea de proiecte finanţate prin fonduri structurale în cadrul forumului "Fonduri Europene 2014-2020", desfăşurat la Palatul Parlamentului

Forumul organizat în incinta Palatului Parlamentului din Capitală a reunit reprezentanţi ai autorităţilor de management al programelor operaţionale, ai mediului de afaceri şi sistemului bancar, într-o dezbatere ce a încercat să răspundă la întrebări esenţiale pentru opinia publică din ţara noastră: ce este nou în bugetul pentru 2014-­2020, care sunt oportunităţile şi ce trebuie făcut pentru a aduce absorbţia fondurilor europene la un nivel cât mai mare, care sunt programele spre care ar trebui direcţionate cele 21 de miliarde de euro alocate României de către Uniunea Europeană?

Provocările-cheie pentru România pentru orizontul 2020 în cadrul Programului Operaţional Competivitate sunt dezvoltarea şi dinamizarea inovării prin susţinerea cercetării-dezvoltării, stimularea mediului privat pentru inovare şi susţinerea dezvoltării resurselor umane din domeniul Cercetare-Dezvoltare-Inovare (CDI), orientate spre sectoare cu potenţial de creştere.

Compania SIVECO Romania are un departament dedicat dezvoltării şi implementării de proiecte europene şi deţine o importantă expertiza în construirea de proiecte finanţate din Fonduri Structurale, proiecte de cercetare şi proiecte dezvoltate pentru organizaţii subordonate Comisiei Europene.

"Proiectele finanţate din fonduri europene, la care am participat în ultimii ani, creează competenţe pentru o societate incluzivă, contribuie la reducerea decalajului digital şi dezvoltă competenţele manageriale şi antreprenoriale. Ne implicăm activ în dezvoltarea de proiecte finanţate prin fonduri structurale, prin care instrumentele IT devin accesibile oamenilor. Proiectele prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POSDRU) şi-au atins obiectivele stabilite: dezvoltarea capitalului uman prin promovarea educaţiei şi a formării iniţiale şi promovarea culturii antreprenoriale. Programul facilitează accesul grupurilor vulnerabile la educaţie şi sprijină parteneriatul între instituţii publice, societate civilă, mediu de afaceri, instituţii de învăţământ", declară Cristina Iţcuş, Director Departament Fonduri Structurale, SIVECO Romania.

Pentru proiectele implementate de SIVECO şi finanţate de Uniunea Europeană, în 2013, media gradului de absorbţie a bugetului a fost de 91%. Au fost dezvoltate 656 cursuri profesionale, cu impact social important pentru 200.000 de beneficiari.

La aceste realizări majore se adaugă cele peste 20 de proiecte derulate pentru organizaţii ale Comisiei Europene: Oficiul de Publicaţii ale Uniunii Europene, Directoratul General pentru Sănătate şi Consumatori şi Agenţia Executivă pentru Sănătate şi Consumatori, Agenţia pentru Securitatea Aviaţiei, Eurostat şi EuropeAid.

Beneficiile aduse de proiectele implemente de SIVECO sunt majore: oportunităţi crescute de ocupare a resurselor umane prin îmbunătăţirea nivelului de specializare, dezvoltare locală, dezvoltare economică şi socială.

Dezbaterea de la Palatul Parlamentului a reunit membri ai Guvernului, ai autorităţilor de management, reprezentanţi ai mediului de afaceri, ai sistemului bancar şi ai administraţiei publice central şi locale.

La eveniment au mai fost prezenţi reprezentanţi ai autorităţilor de management al programelor operaţionale, reprezentanţi ai sistemului bancar, ai firmelor de consultanţă şi reprezentanţi ai companiilor care au derulat proiecte de succes.