Informaţii financiare | SIVECO Romania

Informaţii financiare

Rezultatele companiei

În 2018, SIVECO a înregistrat venituri totale în valoare de peste 33 milioane EURO.

SIVECO Romania S.A.

Sediul social: Şos. Bucureşti-Ploieşti, nr. 73-81, Complex Victoria Park, Corp C4, sector 1, cod poştal 013685, Bucureşti, România
Registrul Comerţului: nr. J40/14658/1992
Cod Unic de Înregistrare (CUI): RO 476331
Capital Social Subscris: 119.865,6 RON integral vărsat.