10 avantaje pentru operatorii de utilităţi care folosesc SIVECO Applications 2011 | SIVECO Romania

10 avantaje pentru operatorii de utilităţi care folosesc SIVECO Applications 2011

Miercuri, Februarie 9, 2011

Efecte imediate: creşterea eficienţei activităţilor, minimizarea pierderilor şi îmbunătăţirea relaţiei cu clienţii

Bucureşti, 9 februarie 2011 - Integrarea tuturor proceselor de business într-un sistem unitar oferă companiilor de utilităţi avantaje importante. Cu pachetul informatic SIVECO Applications 2011 de la SIVECO Romania companiile de utilităţi îşi optimizează resursele şi îşi reduc semnificativ costurile.

Potrivit analiştilor, sectorul de utilităţi va fi şi în 2011 printre industriile cu cel mai mare potenţial de asimilare al soluţiilor informatice, tendinţă datorată necesităţii de aliniere la regulamentele Uniunii Europene, ca urmare a dezvoltării de noi proiecte sau pentru creşterea eficienţei şi minimizarea pierderilor. În România sunt aproximativ 2.000 de companii de utilităţi, dintre care 261 utilizează în mod curent facilităţile soluţiei de management al afacerilor (EAS).

"SIVECO Romania a proiectat şi dezvoltat o serie de soluţii operaţionale adaptate fiecărui tip de furnizor de servicii: apă-canal, gaze naturale, apă caldă şi agent termic, energie electrică, salubrizare, reciclare etc. Oferta companiei pentru sectorul utilităţi este reprezentată de pachetul integrat SIVECO Applications 2011 şi de modulele sale specializate - Managementul Facturării de Utilităţi, Managementul Contractelor, Managementul Financiar-Contabil, Managementul Mentenanţei şi alte aplicaţii configurate pentru profilul de activitate al furnizorilor de utilităţi", a declarat Ghenadie Gandrabura, Cluster Manager, SIVECO Romania.

Utilizarea pachetului informatic aduce operatorilor avantaje importante:

1. Crearea unei structuri arborescente de evidenţă a clienţilor pe locaţii superioare şi pe
zone stabilite de către organizaţie;
2. Generarea automată a unui număr foarte mare de facturi (de ordinul zecilor şi sutelor de mii) şi tipărirea rapidă a acestora;
3. Încasarea rapidă a facturilor, prin unul sau mai multe puncte de lucru; pentru încasări
multiple ale aceluiaşi client, aplicaţia permite evidenţa distinctă pentru fiecare dintre acestea;
4. Evidenţa creanţelor individuale sau pe zone ale clienţilor: creanţele se pot urmări pe tipuri de clienţi şi în funcţie de intervalul de timp dorit;
5. Posibilitatea de a efectua pe teren operaţii de înregistrare a consumurilor (citire index afişat de contor) şi de încasare cu echipamente de calcul independente (palmtop);
6. Evidenţa reclamaţiilor clienţilor la nivel individual şi a modurilor de soluţionare;
7. Posibilitatea de a obţine în orice moment situaţii de sinteză specifice aplicaţiei;
8. Reducerea cheltuielilor unitare aferente personalului, prin creşterea productivităţii
muncii;
9. Capacitatea de adaptare rapidă la schimbările legislative aferente modificărilor de preţuri la utilităţi, gestionarea tarifelor şi a perioadelor de valabilitate ale acestora şi implicit crearea unei baze de date de tip istoric pentru preţuri şi tarife;
10. Uşurinţa de transfer a datelor dintr-o bază în alta (de la nivelul punctelor de lucru la nivel central).