10 motive pentru care firmele de producţie au nevoie de soluţii de informatizare | SIVECO Romania

10 motive pentru care firmele de producţie au nevoie de soluţii de informatizare

Vineri, Iulie 10, 2009

Componenta Managementul Producţiei de la SIVECO Romania ajută companiile să-şi minimizeze cheltuielile.

Bucureşti, 10 iulie 2009 - Pe o piaţă aflată într-o schimbare accentuată, soluţiile de informatizare destinate sectorului de producţie ţin tot mai mult seama de nevoile imediate ale clienţilor.

Companiile productive - fie că e vorba de firme cu producţie pe comandă, firme cu producţie continuă sau care fabrică produse de serie mică - au nevoie de instrumente de control al costurilor procesului de producţie şi de evidenţiere cât mai corectă a acestora.

Managementul Producţiei, componentă de bază din cadrul Sistemului Informatic Integrat SIVECO Applications 2011, a fost dezvoltat la exigenţe de competitivitate internaţională, acest sistem fiind unul dintre cele mai performante de pe piaţa românească.

Sunt cel puţin 10 motive pentru care componenta de Producţie merită să fie în atenţia firmelor:

1. Planificarea producţiei pe baza termenelor contractuale şi a comenzilor de producţie în curs, previzionarea necesarului de materii prime şi materiale;

2. Reducerea stocurilor de materii prime, materiale şi producţie neterminată cu 30% prin urmărirea componentei stocului şi a costurilor se îmbunătăţeşte gradul de folosire a bugetului destinat producţiei;

3. Creşterea vitezei de procesare a documentelor pentru produsele de complexitate medie care generează 300-400 de bonuri de consum de la 5 zile la 5 ore;

4. Reducerea cu 25% a timpului pentru înregistrarea şi emiterea documentelor contabile generate din producţie;

5. Reducerea de la 1-2 ore la 15 minute a timpului necesar obţinerii tuturor documentelor de livrare prin generarea automată a facturilor/avizelor de expediţie şi utilizarea listelor de preţuri cu posibilitatea gestionării discount-urilor pentru fiecare client;

6. Creşterea cu 50% a controlului fluxurilor de numerar prin evidenţierea în rapoarte a necesarului de disponibilităţi pe perioade şi scadenţe, planificarea necesarului de disponibilităţi pe baza situaţiei documentelor de încasare primite sau a situaţiei facturilor emise dupa scadenţe;

7. Micşorarea timpului de introducere a datelor de la 3 zile la 1 zi prin generarea unor documente din alte documente existente în sistem şi simplificarea fluxurilor de operare a documentelor;

8. Eliminarea timpului de distribuire şi arhivare a documentelor prin integrarea cu Managementul Documentelor şi al Fluxurilor de lucru;

9. Eliminarea timpului necesar pentru înregistrarea contărilor pe documente prin generarea automată a contărilor predefinite în momentul salvării documentelor (ex: contarea automată a bonurilor de consum în momentul operării ieşirii de stoc pentru producţie);

10. Eliminarea timpului utilizat pentru furnizarea de analize complexe (vânzări pe tipuri de produse, profitabilitate pe produs/client), care se obţin prin indicatorii specifici de raportare către management.

"Componenta Managementul Producţiei de la SIVECO Romania permite dezvoltarea unei planificări detaliate a producţiei (echipamente, resurse umane) în concordanţă cu achiziţia planificată a materialelor, pentru obţinerea produselor finale la termenul solicitat. Se asigură astfel optimizarea întregului ciclu de producţie al oricărei organizaţii, din faza de primire a comenzii de la client, până la livrarea produsului finit", a declarat Cristina Chirvasie, Manufacturing Solution Sales Manager în cadrul SIVECO Romania.