12 avantaje pentru companiile care aleg Componenta de Management al Deşeurilor de la SIVECO Romania | SIVECO Romania

12 avantaje pentru companiile care aleg Componenta de Management al Deşeurilor de la SIVECO Romania

Joi, Noiembrie 4, 2010

Componenta face parte din pachetul informatic integrat SIVECO Applications 2011 şi este destinată agenţilor economici cu activităţi de colectare, transport, depozitare, valorificare şi eliminare a deşeurilor

Bucureşti, 4 noiembrie 2010 - Agenţii economici care generează deşeuri au de acum un instrument facil de gestionare a activităţii. SIVECO Romania pune la dispoziţia firmelor care sunt obligate să ţină evidenţa deşeurilor Componenta de Management al Deşeurilor, din cadrul pachetului informatic integrat SIVECO Applications 2011.

"SIVECO Romania susţine organizaţiile româneşti ce intră pe piaţa europeană - o piaţă deja consolidată, cu jucători consacraţi, cu poziţii puternice şi cu consumatori educaţi şi pretenţioşi. Sistemul informatic complex pe care îl oferim asigură coerenţa informaţională, tehnologică şi de infrastructură de care are nevoie un management performant, dar şi respectarea reglementărilor legale în vigoare", a declarat Mihaela Baciu, project manager SIVECO Romania.

Prin utilizarea Componentei de Management al Deşeurilor agenţii economici beneficiază de cel puţin 12 avantaje importante:

1. Înregistrarea în baza de date a informaţiilor privind sursa deşeurilor, data producerii lor, cantitatea şi locul de depozitare;
2. Notificarea/alarmarea în cazul unor eventuale riscuri de poluare;
3. Generarea unui istoric complet referitor la producţia de deşeuri;
4. Posibilitatea de a cunoaşte cu exactitate cantitatea de deşeuri care există în stoc şi momentul oportun pentru eliminarea acestora;
5. Urmărirea tuturor activităţilor de transportare a deşeurilor, cu posibilitatea asocierii unui responsabil şi a unui cost istoric din punct de vedere cantitativ şi financiar al deşeurilor;
6. Identificarea procedurilor de eliminare a deşeurilor prin căutări-filtru. Principalele filtre de căutare sunt: data activităţii, deşeul implicat, responsabilul activităţii, codul unic;
7. Obţinerea cu uşurinţă a unei conformităţi complete în cadrul rapoartelor companiei;
8. Urmărirea deşeurilor depozitate în diferite locaţii, pe diferite nivele de detaliu;
9. Generarea automată a rapoartelor de profil, precum şi a documentelor necesare depozitării, transportului sau eliminării deşeurilor;
10. Obţinerea de economii de timp ca urmare a acurateţii şi uşurinţei în exploatare a bazei de date a sistemului;
11. Reducerea erorilor de gestiune şi evitarea returnării deşeurilor şi a costurilor asociate;
12. Îmbunătăţirea activităţii companiei prin eficientizarea activităţii de gestiune a deşeurilor conform normelor legale în vigoare.