1500 de profesori vor învăţa să creeze soft educaţional | SIVECO Romania

1500 de profesori vor învăţa să creeze soft educaţional

Miercuri, Septembrie 30, 2009

Beneficiarii proiectului "Profesorul - creator de soft educaţional" vor fi aproape 3 milioane de elevi din toată ţara.

Bucureşti, 30 septembrie 2009 - 80 de experţi vor instrui 1.500 de profesori din învăţământul preuniversitar din toată ţara, în vederea dezvoltării competenţelor privind realizarea propriilor aplicaţii de soft educaţional şi îmbunătăţirea capacităţii de a utiliza metode interactive de predare-învăţare.

Acesta este obiectivul principal al proiectului "Profesorul creator de soft educaţional", al cărui beneficiar este Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării, având ca partener SIVECO Romania. Proiectul este finanţat prin fonduri structurale şi contribuie la atingerea obiectivelor specifice AP 1 din POS DRU 2007-2013 prin îmbunătăţirea accesului la educaţie şi formare, furnizarea de formare continuă modernă şi de calitate.

Programul de formare continuă va viza, în egală măsură, pregătirea psiho-pedagogică, pregătirea metodică şi dezvoltarea abilităţilor de utilizare TIC. Absolvenţii programului de formare vor primi atestate profesionale purtătoare de credite transferabile.

"Realizarea aplicaţiilor de soft educaţional şi implementarea acestora în cadrul orelor de clasă desfăşurate vor permite adaptarea proceselor de predare la nevoile individuale şi ritmurile proprii de învăţare ale elevilor. La nivelul cadrelor didactice, proiectul contribuie la profesionalizarea personalului didactic", a declarat Radu Jugureanu, expert implementare proiect, din partea SIVECO Romania.

Cei aproximativ 767.439 elevi din învăţamântul liceal, 284.412 elevi din învăţamântul profesional şi tehnic şi 1.900.561 elevi din învăţamântul primar şi gimnazial, vor fi beneficiarii indirecţi ai proiectului. Prin aplicarea la clasă a aplicaţiilor de soft educaţional dezvoltate de către profesori în colaborare cu elevii pasionaţi de informatică se vor înregistra rezultate mai bune la învăţătură - prin creşterea interesului pentru studiu, dezvoltarea abilităţilor de lucru cu calculatorul, facilitarea înţelegerii fenomenelor.

"Aceste rezultate îi vor ajuta pe elevi să dobândească competenţe necesare succesului în societatea actuala aflată în plin proces de tranziţie către o societate informaţionala. Alături de profesori si elevi, beneficiari indirecţi ai implementării proiectului sunt şi părinţii elevilor şi comunitatile locale, care vor beneficia de impactul pozitiv adus de proiect asupra procesului didactic", a declarat Traian Şăitan, director de proiect.

In ţara noastră, activează în învăţământul primar şi gimnazial: 144.489 cadre didactice, dintre care 108.779 sunt femei, iar în învăţământul liceal 61.914 cadre didactice, dintre care 40.595 sunt femei. In implementarea proiectului se va avea în vedere în mod deosebit selectarea tinerilor şi femeilor pentru participarea la programul de formare continuă, ceea ce va permite dezvoltarea unei culturi a "egalităţii de gen".

Proiectul se va desfăşura în perioada 01.09.2009 -01.09.2011.