1.583 de cadre didactice au beneficiat de cursuri de formare în proiectul "Profesorul-creator de soft educaţional" | SIVECO Romania

1.583 de cadre didactice au beneficiat de cursuri de formare în proiectul "Profesorul-creator de soft educaţional"

Vineri, Aprilie 29, 2011

Profesorii şi-au îmbunătăţit competenţele privind realizarea propriilor aplicaţii de soft educaţional şi capacitatea de a utiliza metode interactive de predare-învăţare

Bucuresti. 29 aprilie 2011 - Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, în parteneriat cu SIVECO Romania SA, implementează proiectul "PROFESORUL - CREATOR DE SOFT EDUCAŢIONAL", număr de identificare POSDRU/57/1.3/S/34533, proiect cofinanţat din fonduri structurale obţinute prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013, Domeniul Major de Intervenţie 1.3 "Dezvoltarea resurselor umane în educaţie şi formare profesională".

Obiectivul proiectului constă în elaborarea şi implementarea unui program de formare continuă pentru 1.500 de cadre didactice din învăţământul preuniversitar, în vederea dezvoltării competenţelor privind realizarea propriilor aplicaţii de soft educaţional şi îmbunătaţirea capacităţii de a utiliza metode interactive de predare-învăţare.

În cadrul sesiunilor de formare desfăşurate în perioada octombrie 2010 - martie 2011 au beneficiat de formare 1.583 de cadre didactice din învăţământul preuniversitar, din care 73% femei. Distribuţia grupului ţintă, luând în considerare nivelul de învăţământ la care predau cadrele didactice, este următoarea:

• Cadre didactice din învăţământul primar - 9%
• Cadre didactice din învăţământul profesional şi tehnic - 23%
• Cadre didactice din învăţământul secundar inferior - 29%
• Cadre didactice din învăţământul secundar superior - 39%

La sfârşitul sesiunilor de formare a avut loc evaluarea finală a proiectelor personale, în timpul căreia fiecare cadru didactic a susţinut prezentarea proiectului personal, 22% obţinând calificativul "Excelent". În baza calificativului obţinut, absolvenţii programului de formare vor primi atestate profesionale purtătoare de credite transferabile (25) şi diplome care să confere statutul de creator de soft educaţional.

Proiectele absolvenţilor vor fi publicate pe portal şi vor fi evaluate în vederea participării la concursul naţional ce va avea loc în luna august 2011.

Facilităţile portalului deschid posibilitatea creării unei comunităţi virtuale prin care se încurajează schimbul de idei. Această comunitate virtuală va activa şi după finalizarea proiectului, cadrele didactice din învăţământul preuniversitar beneficiind astfel de resurse valoroase pentru utilizarea TIC în procesul didactic.

Proiectul realizat în cadrul parteneriatului dintre Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului şi SIVECO Romania SA contribuie la atingerea obiectivelor specifice Axei Prioritare nr. 1 din POS DRU 2007-2013 prin îmbunătăţirea accesului la educaţie şi formare continuă modernă şi de calitate.

Persoana de contact:
George Petrişor
SIVECO Romania SA
Punct de lucru în Şos. Bucureşti - Ploieşti
nr. 73-81, Victoria Park, Corp Clădire C4
sector 1, cod poştal 013685, Bucureşti
Tel: +40 21 302 33 00; Fax: +40 21 302 33 91
e-mail: george.petrisor@siveco.ro