1.686 de cadre didactice au absolvit cursul "Proiectarea softului educaţional" în cadrul proiectului "Profesorul - creator de soft educaţional" | SIVECO Romania

1.686 de cadre didactice au absolvit cursul "Proiectarea softului educaţional" în cadrul proiectului "Profesorul - creator de soft educaţional"

Marţi, August 30, 2011

Investeşte în oameni!
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013
Axa prioritară 1 "Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere"
Domeniul major de intervenţie 1.3 "Dezvoltarea resurselor umane în educaţie şi formare profesională"
Titlul proiectului: Profesorul - creator de soft educaţional
Numărul de identificare al contractului: POSDRU/57/1.3/S/34533

Bucureşti, 30 august 2011

Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, în parteneriat cu SIVECO Romania SA, implementează proiectul "Profesorul - creator de soft educaţional", număr de identificare POSDRU/57/1.3/S/34533, proiect cofinanţat din fonduri structurale obţinute prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013, Domeniul Major de Intervenţie 1.3 "Dezvoltarea resurselor umane în educaţie şi formare profesională".

Obiectivul proiectului a constat în elaborarea şi implementarea unui program de formare continuă pentru 1.500 de cadre didactice din învăţământul preuniversitar, în vederea dezvoltării competenţelor privind realizarea propriilor aplicaţii de soft educaţional şi îmbunătaţirea capacităţii de a utiliza metode interactive de predare-învăţare. Profesori din 39 de judeţe au beneficiat de cursuri de formare şi de asistenţă continuă pentru realizarea de soft educaţional la standarde înalte.

În urma desfăşurării sesiunilor de formare în perioada octombrie 2010 - iunie 2011 au promovat un număr de 1.686 de cadre didactice din învăţământul preuniversitar, din care 75% femei. Distribuţia grupului ţintă, luând în considerare nivelul de învăţământ la care predau cadrele didactice, este următoarea:

• Cadre didactice din învăţământul primar - 10%
• Cadre didactice din învăţământul profesional şi tehnic - 22%
• Cadre didactice din învăţământul secundar inferior - 30%
• Cadre didactice din învăţământul secundar superior - 38%

La sfârşitul sesiunilor de formare a avut loc evaluarea finală a proiectelor participanţilor, în timpul căreia fiecare cadru didactic a susţinut prezentarea proiectului personal, 22% obţinând calificativul "Excelent". În baza calificativului obţinut, absolvenţii programului de formare vor primi atestate profesionale purtătoare de credite transferabile (25) şi diplome care să confere statutul de creator de soft educaţional.

Proiectele absolvenţilor au fost publicate pe portal şi au fost evaluate în vederea participării la Concursul Naţional de Proiecte "Cel mai bun creator de soft educaţional", ce a avut loc în perioada 23-26 august 2011 la Sinaia, jud. Prahova.

Proiectul realizat în cadrul parteneriatului dintre Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului şi SIVECO Romania SA contribuie la atingerea obiectivelor specifice Axei Prioritare nr. 1 din POS DRU 2007-2013, prin îmbunătăţirea accesului la educaţie şi formare continuă modernă şi de calitate.