1.700 de femei vor participa la proiectul "Şanse egale pentru cariere de succes" | SIVECO Romania

1.700 de femei vor participa la proiectul "Şanse egale pentru cariere de succes"

Marţi, Octombrie 12, 2010

Investeşte în oameni !
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013
Axa prioritară 6. "Promovarea incluziunii sociale"
Domeniul major de intervenţie 6.3. "Promovarea incluziunii sociale"
Titlul proiectului: Şanse egale pentru cariere de succes
Nr. de identificare al contractului: POSDRU/97/6.3/S/64237

Proiectul urmăreşte creşterea oportunităţilor de angajare ale femeilor şi asigurarea egalităţii de şanse la locul de muncă

Bucureşti, 12 octombrie 2010 - Trei organizaţii îşi vor folosi expertiza pentru îmbunătăţirea competenţelor şi abilităţilor femeilor din grupuri vulnerabile şi asigurarea egalităţii de şanse la locul de muncă. SIVECO Romania, Academia de Studii Economice şi MEDIAFAX lansează azi proiectul "Şanse egale pentru cariere de succes", finanţat prin programul sectorial POS DRU, având o valoare de 14.406.484 lei şi care se derulează pe o perioadă de 24 de luni.

Potrivit statisticilor, rata de ocupare a femeilor din grupa de vârsta 15-64 ani este de 52,1%, mai mică decât cea întregistrată la bărbaţi, respectiv 63,6%. În plus, deşi majoritatea companiilor au adoptat regulamente interne, doar 73% dintre companii au inclus prevederi privind nediscriminarea şi doar 50% au inclus prevederi referitoare la situaţiile de hărţuire sexuală.

Proiectul lansat de cele 3 organizaţii - SIVECO Romania, în calitate de solicitant, Academia de Studii Economice şi MEDIAFAX, în calitate de parteneri - are ca grup ţintă 1700 de femei. Dintre acestea, 800 de femei cu responsabilităţi în domeniul resurselor umane din cadrul întreprinderilor vor beneficia de noi instrumente şi cunoştinţe pentru asigurarea egalităţii de şanse la locul lor de muncă, iar alte 900 vor beneficia de programe de formare, consiliere şi orientare profesională. Acestea din urmă trebuie să se afle în una dintre următoarele situaţii: riscă să-şi piardă locul de muncă, întreţin familii monoparentale, nu au mai participat la un program de formare în ultimii 2 ani, fac parte din grupuri vulnerabile (romi, persoane cu dizabilităţi, persoane în vârstă etc). Experţii din proiect vor asigura identificarea grupului ţintă pe baza unor criterii transparente şi obiective.

Proiectul se va derula la nivel naţional, existând locaţii pentru activităţile proiectului în 8 localităţi: Bucureşti, Braşov, Cluj, Timişoara, Craiova, Ploieşti, Constanţa, Iaşi aferente celor 8 regiuni de dezvoltare ale României.

Proiectul "Şanse egale pentru cariere de succes" va contribui la îmbunătăţirea certificărilor şi abilităţilor grupului ţintă şi implicit la creşterea şanselor de angajare, precum şi la diminuarea stereotipurilor sociale privind rolul femeii la locul de muncă, prin promovarea politicilor nondiscriminative în recrutarea, angajarea şi desfăşurarea ulterioară a carierei femeilor.

Despre Academia de Studii Economice
Academia de Studii Economice (ASE) este universitate publică acreditată ce contribuie la afirmarea şi dezvoltarea învăţământului, ştiinţei şi culturii economice din România prin pregătirea a zeci de generaţii de economişti.

Instituţia are în prezent 47093 de studenţi, din care 35173 de persoane în ciclul de licenţă, 7792 la programele masterale, 2235 la doctorat, 1893 în cadrul şcolii academice academice şi la cursuri postuniversitare. De asemenea, în cadrul Academiei de Studii Economice îşi desfăşoară activitatea 1971 de cadre didactice şi personal tehnico-administrativ.

Academia de Studii Economice coordonează opt centre teritoriale plasate în diverse zone din ţară şi cooperează cu peste 60 de universităţi din 51 de ţări. În cadrul instituţiei funcţionează peste 109 colective de cercetare cu activitate permanentă, derulând programe de studii universitare pentru un număr de peste 11 domenii de licenţă şi peste 70 de specializări de masterat.

www.ase.ro.

Despre MEDIAFAX
Mediafax este cel mai mare furnizor de informaţie generală şi de afaceri din România. Înfiinţată în 1991, compania face parte din cel mai mare grup media din România şi are peste 2.000 de clienţi din mass-media, sectorul public şi cel de afaceri. Printre produsele şi serviciile Mediafax se numără fluxuri zilnice de ştiri şi fotografie de presă, înregistrări audio cu declaraţii şi interviuri în exclusivitate, servicii de monitorizare de presă şi de distribuţie de comunicate de presă, rapoarte de piaţă, conţinut multimedia pentru telefonia mobilă. Din 2007, Mediafax se adresează în mod direct şi consumatorilor finali, nu doar sectorului business, prin www.mediafax.ro.

www.mediafax.ro

Manager de proiect,
Rodica Papadopol
SIVECO Romania
Victoria Park,
Şos. Bucureşti-Ploieşti 73-81,
Sector 1, Bucureşti, România
tel: + 40 (021) 3023300
fax: + 40 (021) 3023391