180 de profesori intră în examene | SIVECO Romania

180 de profesori intră în examene

Miercuri, Februarie 24, 2010

Cursanţii au absolvit programul "Instruirea în societatea cunoaşterii"

Bucureşti, 24 februarie 2010 - O nouă promoţie de absolvenţi ai cursului "Instruirea în societatea cunoaşterii" vor fi examinaţi de formatorii care i-au pregătit de-a lungul a patru luni. Aproape 180 de cadre didactice vor susţine evaluarea finală, iar cei care vor obţine certificarea vor primi un atestat de competenţe profesionale cu 25 de credite transferabile.

Cursanţii provin atât din mediul urban, cât şi din mediul rural, din învăţământul primar, secundar inferior, secundar superior şi profesional tehnic. Aceştia sunt împărţiţi în 12 grupe în cadrul celor 5 judeţe implicate în proiect: Botoşani, Iaşi, Neamţ, Suceava şi Vaslui.

Cunoştinţele dobândite de-a lungul programului de formare cu ajutorul experţilor în formare vor ajuta profesorii să comunice mai bine cu elevii, să folosească la ore avantajele tehnologiei informaţiei, să dezvolte capacităţile de gândire şi învăţare ale elevilor.

Obiectivele specifice ale programului de formare continuă "Formarea profesională în educaţie în contextul dezvoltării societăţii cunoaşterii în regiunea NE", aflat în cea de-a 11-a lună de implementare, sunt formarea şi certificarea a 700 de cadre didactice în vederea implementării cursului "Instruirea în societatea cunoaşterii", tipărirea suportului de curs pentru cadrele didactice participante la formare, asigurarea calităţii programului de formare a cadrelor didactice, dezvoltarea oportunităţilor de carieră pentru dascălii din grupul ţintă.

Proiectul, al cărui beneficiar este compania SIVECO Romania SA, este realizat în parteneriat cu reprezentanţii Casei Corpului Didactic din judeţul Neamţ şi este co-finanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane - POS DRU 2007-2013.