225 de cadre didactice din Regiunea SV Oltenia au absolvit cursul de dezvoltare a competenţelor IT | SIVECO Romania

225 de cadre didactice din Regiunea SV Oltenia au absolvit cursul de dezvoltare a competenţelor IT

Miercuri, Februarie 24, 2010

Profesorii au învăţat să utilizeze metode interactive de predare-învăţare pentru stimularea interesului tinerilor pentru studiu

Bucureşti, 24 februarie 2010 - 225 de cadre didactice din învăţământul preuniversitar din judeţele Dolj, Gorj, Olt, Mehedinţi şi Vâlcea încheie programul de formare "Oportunităţi de consolidare a carierei în societatea cunoaşterii în regiunea SV Oltenia", coordonat de SIVECO Romania. Aceasta este cea de-a doua sesiune de instruire, din cele patru care vor fi realizate până în octombrie 2010. La finalul instruirii, profesorii participanţi la acest program vor fi evaluaţi şi vor primi un atestat de competenţe profesionale cu 25 de credite transferabile.

Programul, aflat în cea de-a 11-a lună de implementare, urmăreşte dezvoltarea accesului la educaţie şi formare profesională prin furnizarea de formare continuă modernă şi de calitate, prin utilizarea metodelor interactive de predare-învăţare/predarea centrată pe elev. Formarea personalului didactic vizează atât pregătirea psiho-pedagogică, cât şi metodica disciplinei.

În cadrul programului s-au desfăşurat până acum două întâlniri de lucru a echipei de implementare a proiectului, la care au participat membrii echipei de implementare din cadrul SIVECO Romania, cei 15 experţi în formare, precum şi reprezentanţii echipelor Partenerilor, respectiv Casa Corpului Didactic Dolj şi Casa Corpului Didactic Mehedinţi. În cadrul întâlnirii au fost organizate prezentări ale programului de formare continuă "Instruirea în societatea cunoaşterii" derulat în cadrul proiectului de grant "Oportunităţi de consolidare a carierei în societatea cunoaşterii în regiunea SV Oltenia", punându-se accentul pe cuvintele cheie care stau la baza acestui program de formare continuă, respectiv instruirea diferenţiată, wiki, blog etc.

De asemenea, a fost prezentat statusul implementării proiectului de grant la finalul primei sesiuni de formare, fiecare dintre participanţii la întâlnirea de lucru prezentând rezultatele obţinute, exemplele de bună practică, precum şi strategia de abordare a situaţiilor particulare.

Programul a început în aprilie 2009 şi se va încheia în luna martie 2011, fiind finanţat din Fondul Social European, prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane POS DRU 2007-2013, cu sprijinul partenerilor de la Casa Corpului Didactic Dolj şi Casa Corpului Didactic Mehedinţi.