225 de profesori vor absolvi cursul "Instruirea în societatea cunoaşterii" | SIVECO Romania

225 de profesori vor absolvi cursul "Instruirea în societatea cunoaşterii"

Miercuri, Februarie 24, 2010

Cursanţii provin din şcoli şi licee din Brăila, Buzău, Constanţa, Galaţi şi Tulcea

Bucureşti, 24 februarie 2010 - O nouă serie de cadre didactice participante la cursul "Instruirea în societatea cunoaşterii" este gata să dea examenul de absolvire. Profesorii provin atât din mediul urban, cât şi din mediul rural, din învăţământul primar, secundar şi tehnic din Brăila, Buzău, Constanţa, Galaţi şi Tulcea.

Cele 225 de cadre didactice selectate au participat timp de patru luni (noiembrie 2009 - februarie 2010) la cursul de formare continuă care stă la baza proiectului "Dezvoltarea carierei în societatea cunoaşterii în regiunea SE", realizat de SIVECO Romania.

La finalul programului, profesorii vor putea integra tehnologia IT&C în activităţile didactice pentru a facilita învăţarea prin metode active. Această competenţă dobândită de profesorii participanţi la curs va avea efecte directe asupra elevilor, care vor beneficia de o instruire modernă şi eficientă.

La sfârşitul anului trecut, echipa de implementare a proiectului împreună cu 15 experţi în formare, precum şi reprezentanţii echipei Partenerului în proiect, respectiv Casa Corpului Didactic Buzău, s-au întâlnit pentru a trage concluziile primei sesiuni de formare şi a organiza cea de-a doua sesiune. Fiecare dintre participanţii la întâlnirea de lucru a prezentat rezultatele obţinute, exemplele de bună practică, precum şi strategia de abordare a situaţiilor particulare. Tema întâlnirii de lucru a formatorilor şi a echipei de implementare a fost "COMUNICARE", fiind purtate discuţii referitoare la formele comunicării, mijloacele de comunicare, avantaje/dezavantaje etc.

Proiectul de grant "Dezvoltarea carierei în societatea cunoaşterii în regiunea SE" se derulează în perioada 1 aprilie 2009 - 31 martie 2011. Programul urmăreşte formarea şi certificarea a 900 de cadre didactice prin intermediul cursului "Instruirea în societatea cunoaşterii" în vederea optimizării procesului de predare-învăţare şi a integrării resurselor IT&C la clasă prin abordări bazate pe proiecte.

Proiectul "Dezvoltarea carierei în societatea cunoaşterii în regiunea SE", aflat în cea de-a 11-a lună de implementare, este realizat în parteneriat cu reprezentanţii Casei Corpului Didactic Buzău şi este co-finanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane - POS DRU 2007-2013.