318 angajaţi din aeroporturi şi membrii asociaţi AAR au urmat cursuri de formare profesională | SIVECO Romania

318 angajaţi din aeroporturi şi membrii asociaţi AAR au urmat cursuri de formare profesională

Vineri, Iunie 1, 2012

FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013
Axa prioritară nr. 3 “Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi întreprinderilor”
Domeniul major de intervenţie 3.2 „Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii”
Titlul proiectului: Formare profesională în transportul aerian: securitatea în muncă şi protecţia mediului în utilizarea tehnologiilor moderne
Contract nr.: POSDRU/ 81 / 3.2 / S / 59569
"Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013" - "Investeşte în oameni!"

318 angajaţi din aeroporturi şi membrii asociaţi AAR au urmat cursuri de formare profesională

1 iunie 2012, Cluj

La 17 luni de la debutul proiectului „Formare profesională în transportul aerian: securitatea în muncă şi protecţia mediului în utilizarea tehnologiilor moderne”, Asociaţia Aeroporturilor din România, în parteneriat cu SIVECO Romania, anunţă  că realizarea indicatorilor stabiliţi este in grafic.

Astfel, s-au organizat 24 de sesiuni de formare furnizate angajaţilor aeroporturilor şi membrilor asociaţi AAR; au fost completate de angajaţii aeroporturilor 100 de chestionare de analiză a nevoilor de formare profesională şi au avut loc trei şedinţe ale Comisiei de specialitate desfăşurate la Cluj, Bucureşti şi Baia-Mare. 

Din cei 318 cursanţi absolvenţi ai cursurilor de formare profesională, 182 au fost bărbaţi şi 136 femei.  

Din totalul cursanţilor care au participat la sesiunile desfăşurate în perioada august 2011 – mai 2012, 23,27% sunt angajaţi ai Aeroportului din Cluj, 21,70% -  angajaţi ai Aeroportului din Constanţa, 11,95% - angajaţi ai Aeroportului din Sibiu, 11,32% - angajaţi ai Aeroportului din Bucureşti, 9,12% - angajaţi ai Aeroportului din Baia Mare, 5,66% - angajaţi ai Aeroportului din Suceava, 5,03% - angajaţi ai Aeroportului din Iaşi, 4,09% - angajaţi ai Aeroportului din Craiova, 2,83% - angajaţi ai Aeroportului din Tulcea, 1,57% - angajaţi ai Aeroportului din Arad, 0,94% - angajaţi ai Aeroportului din Satu Mare, 0,94% - angajaţi ai Aeroportului din Oradea, 0,94% - angajaţi ai       SC UTI Construction & Facility Management SA, 0,63% - angajaţi ai SC Menzies Aviation Romania SA.

AAR a obţinut autorizaţie de la CNFPA pentru organizarea cursurilor ”Tehnician ecolog şi protecţia calitătii mediului”, ”Agent curăţenie clădiri şi mijloace de transport”, ”Operator dispecer sisteme de monitorizare şi pentru aparatura de control”, ”Tehnician în construcţii şi lucrări publice”, ”Inspector în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă”, ”Manager al sistemului de management SSM”. 

Pentru cursurile ”Analist resurse umane” şi ”Operator Handling”, AAR a depus documentaţia pentru obţinerea autorizaţiei. 

Partenerul SIVECO Romania a organizat programul de iniţiere în competenţe informatice pentru 8 grupe de cursanţi şi a realizat 4 suporturi de curs în format multimedia inovator. 

De asemenea, SIVECO Romania a dezvoltat un portal educaţional online www.airportaar.ro/posdru.php, de informare privind obiectivele proiectului şi de diseminare a rezultatelor. Acesta a fost permanent îmbunătăţit, realizându-se patru newslettere care au fost transmise persoanelor înregistrate. Astfel, traficul portalului a ajuns la 715 vizite, înregistrat la 6 aprilie 2012. 

În luna februarie 2012 s-a desfăşurat la sediul AAR vizita de monitorizare a OIRPOSDRU - Regiunea  Nord-Vest. În urma acestei evaluări, s-a consemnat faptul că toate operaţiunile finanţate se implementează corespunzător, potrivit condiţiilor specificate în contractul de finanţare. 

Pentru urmărirea sustenabilităţii proiectului, s-a realizat Chestionarul de evaluare privind adaptabilitatea, flexibilitatea, actualizarea şi îmbunătăţirea competenţelor cursanţilor. 

Proiectul „Formare profesională în transportul aerian: securitatea în muncă şi protecţia mediului în utilizarea tehnologiilor moderne” se va derula până în decembrie 2012 şi este cofinanţat de Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa prioritară 3: Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi a întreprinderilor, Domeniul Major de Intervenţie 3.2 „Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii”. 

Proiectul contribuie la realizarea obiectivului general al POSDRU pentru că dezvoltă, perfecţionează şi certifică abilităţi şi competenţe cerute de piaţa muncii şi asigură oportunităţi sporite pentru 600 de angajaţi din transportul aerian. 

Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm contactaţi pe:
Ramona Pojar
Mobil: +40 740 049 925
Telefon: +40 264 307515
Fax: +40 264 307593
Email:  aar@airportaar.ro 
www.airportaar.ro/posdru.php