4.500 de profesori de limba engleză vor putea utiliza instrumente software în predarea la clasă a limbii engleze | SIVECO Romania

4.500 de profesori de limba engleză vor putea utiliza instrumente software în predarea la clasă a limbii engleze

Vineri, Octombrie 7, 2011

SIVECO Romania anunţă lansarea portalului http://engleza-fse.edu.ro/ pentru instruirea profesorilor de limba engleză.

Bucureşti, 03 octombrie 2011 - Ministerul Educaţiei Cercetării Tineretului şi Sportului, în parteneriat cu SIVECO Romania, anunţă lansarea portalului http://engleza-fse.edu.ro/, parte integrantă a proiectului strategic "Formarea continuă a cadrelor didactice pentru utilizarea resurselor informatice moderne în predarea eficientă a limbii engleze şi evaluarea la nivel european a competenţelor lingvistice" .

Un număr de 4.500 de profesori de limba engleză , selectaţi la nivel naţional din 4.000 de şcoli, vor beneficia gratuit de formare profesională bazată pe însuşirea unor tehnici pedagogice interactive, prin utilizarea tehnologiilor moderne.

Din numărul total al profesorilor care au fost incluşi în programul de instruire 40% provin din mediul rural, fiind selectaţi din toate judeţele ţării.

Alte 100 de persoane cu rol de formatori vor fi instruite în cadrul proiectului, pentru a furniza programele de formare către cadrele didactice, aceştia fiind selectaţi din fiecare judeţ şi din cele şase sectoare ale Capitalei.

Portalul http://engleza-fse.edu.ro/ asigură deschidere către publicul intersat şi functionalităţi specifice de comunicare, colaborare şi partajare de documente într-un mod structurat şi controlat.

Prin asigurarea forumului de discuţii şi a resurselor puse la dispoziţia utilizatorilor, portalul încurajează schimbul de informaţii şi idei între profesorii participanţi la curs şi alţi dascăli din comunitatea virtuală a profesorilor de limba engleză, numărul lor fiind estimat la 10.500.

Prin intermediul portalului, se va desfăşura activitatea de preînscriere a candidaţilor în grupul ţintă principal, validarea celor care îndeplinesc condiţiile stabilite în criteriile de selecţie, transmiterea către candidaţii admişi a rezultatului validării, completarea de către aceştia a formularului de înscriere la cursuri şi a formularului de înscriere în grupul ţintă principal model POSDRU. Componenta grupelor din centrele de formare pentru sesiunile de instruire va fi postată pe portalul proiectului.

Gradul de utilitate al portalului este recunoscut, acesta fiind orientat pe construirea de comunităţi de grupuri ţintă, unde utilizatorii se înregistrează si folosesc serviciile gratuite de urmare a modulelor digitizate de formare profesională care contribuie la dezvoltarea personală şi profesională a grupului ţintă, iar diploma obţinută prin cursurile de formare le oferă recunoaşterea la nivel naţional a competenţelor şi abilităţilor obţinute prin absolvirea cursurilor de formare profesională.

Proiectul are numărul de identificare ID 62.665.

Obiectivul proiectului vizează îmbunătăţirea calităţii capitalului uman din educaţie prin dezvoltarea competenţelor personalului didactic cu ajutorul tehnologiilor moderne, în scopul utilizării instrumentelor digitale de predare eficientă a limbii engleze şi evaluarea standardizată a competenţelor lingvistice.

Programul se durulează pe o perioadă de 30 de luni şi este co-finanţat de Fondul Social European, prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritară 1 - Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere, Domeniul major de intervenţie 1.3. "Dezvoltarea resurselor umane în educaţie şi formare profesională".