4.500 de profesori de limba franceză vor fi instruiţi gratuit pentru dobândirea competenţelor digitale şi aplicarea acestora la clasă | SIVECO Romania

4.500 de profesori de limba franceză vor fi instruiţi gratuit pentru dobândirea competenţelor digitale şi aplicarea acestora la clasă

Vineri, Octombrie 7, 2011

SIVECO Romania anunţă lansarea portalului http://franceza-fse.edu.ro/ dedicat profesorilor de limba franceză.

Bucureşti, 03 octombrie 2011 - Ministerul Educaţiei Cercetării Tineretului şi Sportului, în parteneriat cu SIVECO Romania, anunţă lansarea portalului http://franceza-fse.edu.ro/, parte integrantă a proiectului strategic "Formarea continuă a cadrelor didactice pentru utilizarea resurselor informatice moderne în predarea eficientă a limbii franceze şi evaluarea la nivel european a competenţelor lingvistice".

Persoanele interesate vor putea accesa informaţii de specialitate , iar forumul de discuţii va încuraja schimbul de informaţii şi idei între profesorii participanţi la curs şi alţi dascăli din comunitatea virtuală a profesorilor de limba franceză, numărul lor fiind estimat la 10.500.

În cadrul proiectului, un număr de 4.500 de profesori de limba franceză, selectaţi la nivel naţional din 4.000 de şcoli, beneficiază gratuit de formare profesională bazată pe însuşirea unor tehnici pedagogice interactive, prin utilizarea tehnologiilor ITC moderne.

Din numărul total al profesorilor care au fost incluşi în programul de instruire, 40% provin din mediul rural, fiind selectaţi din toate judeţele ţării.

De asemenea, 100 de formatori vor fi instruiţi pentru a furniza programele de formare către cadrele didactice, aceştia fiind selectaţi din fiecare judeţ şi din cele şase sectoare ale Capitalei.

Prin intermediul portalului, se va desfăşura activitatea de preînscriere a candidaţilor în grupul ţintă principal, validarea celor care îndeplinesc condiţiile stabilite în criteriile de selecţie, transmiterea către candidaţii admişi a rezultatului validării, completarea de către aceştia a formularului de înscriere la cursuri şi a formularului de înscriere în grupul ţintă principal model POSDRU. Componenta grupelor din centrele de formare pentru sesiunile de instruire va fi postată pe portalul proiectului.

Gradul de utilitate al portalului este recunoscut, acesta fiind orientat pe construirea de comunităţi de grupuri ţintă, unde utilizatorii se înregistrează si folosesc serviciile gratuite de urmare a modulelor digitizate de formare profesională care contribuie la dezvoltarea personală şi profesională a grupului ţintă, iar diploma obţinută prin cursurile de formare le oferă recunoaşterea la nivel naţional a competenţelor şi abilităţilor obţinute prin absolvirea cursurilor de formare profesională.

Programul are drept obiectiv îmbunătăţirea calităţii capitalului uman din educaţie prin dezvoltarea competenţelor personalului didactic cu ajutorul tehnologiilor moderne, în scopul utilizării instrumentelor digitale de predare eficientă a limbii franceze şi evaluarea standardizată a competenţelor lingvistice.

Proiectul se durulează pe o perioadă de 30 de luni şi este co-finanţat de Fondul Social European, prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritară 1 - Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere, Domeniul major de intervenţie 1.3. "Dezvoltarea resurselor umane în educaţie şi formare profesională".

Proiectul are numărul de identificare FSE POSDRU ID. 62771.