4830 de tineri vor beneficia de traininguri gratuite | SIVECO Romania

4830 de tineri vor beneficia de traininguri gratuite

Sâmbătă, Ianuarie 29, 2011

Proiect cofinanţat de FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013, INVESTEŞTE ÎN OAMENI!


4830 de tineri vor beneficia de traininguri gratuite în cadrul proiectului "Dezvoltarea inovaţiei, creativităţii, responsabilităţii si sustenabilităţii antreprenoriatului strategic românesc"

Craiova, 29.01.2011

Trei organizaţii îşi vor folosi expertiza pentru îmbunătăţirea competenţelor manageriale şi antreprenoriale ale tinerilor cu vârste cuprinse între 18 şi 35 de ani. Asociaţia Română a Tinerilor cu Iniţiativă, Pro Vobis - Centrul Naţional de Resurse pentru Voluntariat şi SIVECO Romania, au lansat joi, 27 ianuarie 2011, sub sloganul FII TÂNĂR ANTREPRENOR PENTRU VIITOR, proiectul strategic "Dezvoltarea inovaţiei, creativităţii, responsabilităţii si sustenabilităţii antreprenoriatului strategic românesc", finanţat prin POS DRU, având o valoare de 17.230.435 lei şi care se deruleaza pe o perioadă de 36 de luni.
[Imagini de la eveniment sunt ataşate comunicatului de presă.]

Proiectul se va derula pe o perioadă de trei ani şi este cofinanţat de FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013, Axa prioritară 3: Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi a întreprinderilor, Domeniul Major de Intervenţie 3.1. - Promovarea culturii antreprenoriale.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă dezvoltarea competenţelor manageriale şi antreprenoriale şi promovarea culturii de business în randul tinerilor, în vederea dezvoltării spiritului întreprinzător, a creşterii competitivităţii şi a generării unui număr crescut de afaceri.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

• Îmbunătăţirea abilităţilor practice şi a cunoştinţelor teoretice ale grupului ţintă prin desfăşurararea a 17 cursuri de formare şi prin lucrul cu 3 simulatoare de business constând în lecţii interactive dedicate dobândirii de noi competenţe, cu scopul de a garanta o eficienţă organizaţională mai mare şi corelarea cu cerinţele pieţei.
• Perfecţionarea cunoştinţelor grupului ţintă în domeniul TIC.
• Oferirea de consiliere business prin intermediul celor 6 centre regionale înfiinţate în cadrul proiectului persoanelor ce vor dori sa-şi creeze propria lor afacere.
• Informarea grupului ţintă cu privire la mediul de afaceri, oportunităţile existente, elaborarea unui plan de afaceri şi legislaţia relevantă în vederea unei mai bune organizări a muncii şi creşterea cotei de piaţă, prin intermediul a 15 workshop-uri din domeniul antreprenorial.

Pentru atingerea acestor obiective, tinerii cu vârste cuprinse între 18 şi 35 de ani, interesaţi de iniţierea unei afaceri sau care au făcut deja primii paşi în acest sens, vor beneficia, gratuit, de 16 cursuri de formare acreditate de Consiliul Naţional de Formare Profesională a Adulţilor şi un curs opţional pe "Managementul documentelor". Principalele module de formare ce urmează a fi livrate tinerilor inscriţi în proiect sunt: "Managementul proiectelor", "Managementul firmei", "Investiţii eficiente şi eficace", "Leadership", "Negociere", "Comunicare în business", "Voluntariat corporatist - Managementul Resurselor Umane", "Responsabilitate socială corporatistă", "Legislaţie comercială", "Elemente de contabilitate", "Managementul Riscului", "Marketing", "TIC - elemente suport în managementul firmei" şi "Iniţiere TIC". Aceste cursuri se vor desfăşura atât după metoda clasică interactivă, "face to face", în cadrul a şase centre de formare la Craiova, Timişoara, Cluj Napoca, Iaşi, Braşov şi Constanţa, cât şi online, prin intermediul unei platforme de e-learning interactive.

Următorul pas din cadrul proiectului constă în organizarea a şase conferinţe regionale pentru promovarea antreprenoriatului, în oraşele în care se vor înfiinţa centrele de formare, evenimente la care vom invita organizaţii neguvernamentale interesate de promovarea acestui concept în rândul tinerilor, instituţii publice care au ca şi beneficiarii tinerii, tineri antreprenori de succes din regiune, potenţiali beneficiari, precum şi reprezentanţi ai presei. Conferinţele sunt programate să se desfăşoare în luna martie, când va avea loc şi inaugurarea celui dintâi centru de formare, la Craiova.

Principalele activităţi ale proiectului urmăresc să asigure egalitatea de şanse, dezvoltarea durabilă, inovaţia şi TIC, aducând numeroase beneficii grupului nostru ţintă. Dintre acestea menţionam: imbunatatirea performantelor pe piata de capital, accesul la o tehnologie inovatoare (instruire online) cu efect direct in promovarea unei societati informationale, crearea unei retele virtuale de cooperare intre componenţii grupului tinta prin portalul proiectului pentru consiliere si asistenta in afaceri şi facilitarea transferului de bune practici.

Mulţumim pentru susţinere!

Pentru informaţii suplimentare vă rugăm să ne contactaţi la următoarele date de contact:
Telefon: 0745532752;
E-mail: arti_craiova@yahoo.com;
Persoana de contact: Oana Baban, Responsabil PR

Cu stimă,

Cristina Catană
Manager proiect
Asociaţia Română a Tinerilor cu Iniţiativă

Poze eveniment