50 de manageri şi 800 de medici din domeniul pneumologiei vor participa la programe de formare profesională inovatoare prin instrumente de tip eLearning | SIVECO Romania

50 de manageri şi 800 de medici din domeniul pneumologiei vor participa la programe de formare profesională inovatoare prin instrumente de tip eLearning

Luni, Iulie 12, 2010

FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013
Axa prioritară nr. 3 "Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi a întreprinderilor"
Domeniul major de intervenţie 3.2 "Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii"
Titlul proiectului: Calitate în serviciile medicale de pneumologie prin formare profesională continuă şi flexibilitate organizaţională
Contract nr.: POSDRU/81/3.2/S/58451

Accesul la cursurile de formare este gratuit şi egal pentru toţi membrii grupului tinţă

Bucureşti, 12 iulie 2010 - Promovarea unor modele manageriale eficiente în contextul descentralizării şi sporirea capacităţii de înţelegere şi operare cu noile tehnologii utilizate în domeniul pneumologiei este obiectivul principal al proiectului derulat de către Societatea Română de Pneumologie, în calitate de solicitant, Institutul de Pneumoftiziologie "Marius Nasta" şi SIVECO Romania SA, în calitate de parteneri.

Proiectul se adresează unui grup de 50 de manageri de institute, spitale, secţii de pneumologie, urmărind creşterea abilităţilor de management sanitar prin accesul la formare profesională inovatoare prin instrumente de tip eLearning. De asemenea, proiectul vizează şi 800 de medici din domeniul pneumologiei, pentru a obţine o mai bună adaptabilitate pe piaţa muncii prin participarea la 8 programe de formare în domeniu şi un program de iniţiere în TIC.

Cele două instituţii din domeniu vor realiza studiile prevăzute în proiect, conţinutul celor 9 programe de formare în domeniu, vor selecta participanţii la cursuri şi vor susţine activitatea de formare.

SIVECO Romania va realiza portalul proiectului, cursurile în format multimedia şi programele de formare profesională pentru iniţiere în TIC.

Platforma de instruire electronică va fi oferită cu titlu gratuit, prin licenţiere permanentă şi definitivă.

Programele de formare profesională vor fi acreditate CNFPA, iar certificatele vor fi recunoscute la nivel naţional.

Accesul la cursurile de formare este gratuit şi egal pentru toţi membrii grupului tinţă.

Proiectul "Calitate în serviciile medicale de pneumologie prin formare profesională continuă şi flexibilitate organizaţională" se desfăşoară în cadrul Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013 "Investeşte în oameni!".

Despre Societatea Română de Pneumologie
Cu o istorie veche de peste 100 de ani, având pe atunci denumirea de Societatea pentru Profilaxia Tuberculozei, societatea a cunoscut multe momente zbuciumate ce au vizat recunoaşterea specialităţii, iar într-un final în anul 1993, Ministerul Sănătăţii a aprobat denumirea specialităţii ca specialitate de Pneumoftiziologie şi din anul 2000 ca specialitate de Pneumologie aliniindu-se nomenclatorului de specialităţi european.

Societatea Română de Pneumologie are astăzi un numar de aproximativ 500 de membri (peste 50% dintre specialiştii din ţară) şi a organizat până în prezent 21 congrese.

Societatea oferă medicilor pneumologi din România accesul la programe de formare de Educaţie Medicală Continuă acreditate, organizează conferinţe şi congrese naţionale şi internaţionale pe teme de actualitate în domeniu, oferă acces membrilor săi la resurse informaţionale de calitate. De asemenea, solicitantul are o puternică implicare în viaţa socială. Astfel, el depăşeşte adresarea ţintită spre corpul profesioniştilor în pneumologie şi organizează companii adresate publicului larg, campanii de conştientizare cu privire la diverse aspecte ce ţin de domeniul pneumologiei şi afectează starea de sănătate a populaţiei.

Mai multe informaţii: www.srp.ro.

Despre Institutul de Pneumoftiziologie "Marius Nasta"
Institutul Naţional de Pneumoftiziologie "Marius Nasta" se înscrie în rândul spitalelor cu tradiţie din România, activitatea sa începând în anul 1906 când, sub denumirea de "Spitalul Filaret", se ridică primul spital pentru tuberculoză din Bucureşti.

În prezent, manifestând acelaşi interes faţă de domeniul pe care îl deservea şi odinioară, Institutul de Pneumoftiziologie "Marius Nasta" devine cea mai importantă instituţie medicală şi de cercetare în domeniul pneumoftiziologiei.

De asemenea, desfăşoară programe de informare publică în tematici conexe domeniului său de activitate şi are o bună colaborare cu instituţii similare din ţară şi din străinatate.

Mai multe informaţii: www.marius-nasta.ro.