6 organizaţii ale Uniunii Europene beneficiază de servicii de dezvoltare software şi mentenanţă oferite de SIVECO Romania | SIVECO Romania

6 organizaţii ale Uniunii Europene beneficiază de servicii de dezvoltare software şi mentenanţă oferite de SIVECO Romania

Marţi, Februarie 7, 2012

Valoarea multianuală a acestor proiecte depăşeşte 10 milioane euro.

 

Bucureşti, 7 februarie 2012 - SIVECO Romania este singura firmă românească care dezvoltă proiecte pentru organizaţii importante ale Uniunii Europene, a căror valoare multianuală depăşeşte 10 milioane de euro.

 

Avem încrederea că oferim cele mai bune soluţii şi servicii şi că putem să ne asumăm responsabilităţi. Puţine firme pot să răspundă cerinţelor organizaţiilor Comisiei Europene în termeni financiari şi de performanţă. Implementările realizate de firma noastră, atât în ţară cât şi în afara României, sunt de notorietate pentru că se bazează pe know-how, obiective clar stabilite, o planificare corectă, resurse optime alocate şi o foarte bună comunicare. În cadrul SIVECO Romania lucrează unii dintre cei mai buni specialişti software, şcoala românească de software fiind foarte apreciată în Uniunea Europeană”, a declarat Irina Socol, Preşedinte şi Director general SIVECO Romania.

 


SIVECO Romania a încheiat în urmă cu doi ani primele contracte directe cu Oficiul pentru Publicaţii al Uniunii Europene, pentru mentenanța și dezvoltarea sistemelor informatice ale portalului CORDIS – portalul cercetării europene. Portalul este principalul punct de informare pentru programele de cercetare finanțate de Comisia Europeană, are trei milioane de pagini accesate şi 500.000 de documente descărcate în fiecare lună.

 

În cadrul a două contracte lansate recent în execuție, SIVECO Romania şi Sword Technologies Luxembourg furnizează Oficiului de Publicaţii al Uniunii Europene servicii de dezvoltare şi mentenanţă software pentru diferite aplicaţii IT. Oficiul de Publicaţii al Uniunii Europene publică zilnic Jurnalul Oficial al Uniunii Europene în 23 de limbi şi Raportul General de Activitate al Uniunii.

 

SIVECO este parte a unui contract cu Agenţia Europeană de Siguranţă a Aviaţiei, cu sediul în Germania, pentru servicii software pentru aplicaţii colaborative de gestionare a documentelor, înregistrărilor şi fluxurilor de lucru. EASA este instituţia-cheie a Uniunii Europene responsabilă de strategia pentru siguranţa aviaţiei.

 

În colaborare cu Abaco Italia, SIVECO derulează un proiect pentru Eurostat - Institutul de Statistică al Uniunii Europene - pentru implementarea de sisteme de date spaţiale Geographic Information Systems.

 

Împreună cu Astec (Irlanda), cea mai mare casă românească de software a semnat în 2011 un contract de consultanţă pentru programul Jaspers (Joint Assistance to Support Projects in European Regions - Asistenţă Comună pentru Susţinerea Proiectelor în Regiunile Europene). Programul este derulat de Comisia Europeană, Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, Banca Europeană de Investiţii şi Fondul European de Investiţii (EIB Group). Jaspers oferă expertiză pentru a ajuta noile state membre să valorifice la maxim finanţarea disponibilă, furnizând asistenţă pentru structurarea şi pregătirea proiectului, până la etapa în care se ia decizia privind acordarea finanţării.

 

Un alt proiect important dezvoltat de SIVECO este portalul Dolceta pentru educația consumatorilor europeni (http://www.dolceta.eu), împreună cu partenerii Adetef, Astec, Euronet Consulting şi Federconsumatori. Contractul cadru are un buget estimat de 6 milioane euro și o durată de 3 ani. Contractul a fost încheiat cu Agenţia Executivă pentru Sănătate şi Consumatori a Comisiei Europene și are ca obiectiv actualizarea, dezvoltarea şi promovarea portalului în rândul consumatorilor din 27 de ţări europene.

 

„Suntem foarte bine aliniați cu necesitățile proiectului, atât ca viziune, cât și din punct de vedere al competențelor. Oferim dezvoltare de instrumente software web, contribuim la evoluția sistemelor informatice și a beneficiilor oferite consumatorilor europeni, realizăm conținut educațional multimedia și instrumente tip e-Learning pentru elevii și adulții din întreaga Uniune”, a declarat Ştefan Morcov, vicepreşedinte adjunct SIVECO.


EuropeAid – Oficiul de cooperare din cadrul Comisiei Europene a primit sprijin din partea SIVECO Romania pentru dezvoltarea de sisteme informatice geografice (GIS). EuropeAid gestionează programele de ajutor extern ale UE şi garantează furnizarea asistenţei pentru dezvoltare la nivel mondial.