600 de angajaţi din domeniul electrotehnic îşi vor perfecţiona pregătirea profesională | SIVECO Romania

600 de angajaţi din domeniul electrotehnic îşi vor perfecţiona pregătirea profesională

Duminică, Iunie 6, 2010

6 iunie 2010, Bucureşti

"Formarea profesională şi promovarea utilizării noilor tehnologii în scopul creşterii adaptabilităţii angajaţilor şi managerilor de la toate nivelele din domeniul electrotehnic la cerinţele actuale ale pieţei muncii" care se desfăşoară în cadrul Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013 "Investeşte în oameni!"

Axa prioritară 3 "Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi a întreprinderilor" Domeniul major de intervenţie 3.2. "Competenţe pentru competitivitate" Numărul de identificare al contractului este POSDRU/81/3.2/S/58406


Bucureşti, 06 iunie 2010 - Formarea profesională şi promovarea utilizării noilor tehnologii în scopul creşterii adaptabilităţii angajaţilor şi managerilor de la toate nivelele din domeniul electrotehnic la cerinţele actuale ale pieţei muncii este principalul obiectiv al proiectului derulat de Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare şi Încercări pentru Electrotehnică - ICMET Craiova, în calitate de beneficiar, alături de SIVECO Romania şi Asociaţia pentru Compatibilitate Electromagnetică din Romania-ACER, în calitate de parteneri.

Proiectul, care se adresează unui grup de 600 de angajaţi şi manageri din industria electrotehnică, urmăreşte, de asemenea, îmbunătăţirea abilităţilor practice şi a cunoştinţelor teoretice în utilizarea celor mai moderne tehnologii, identificarea modelelor europene privind adaptabilitatea lucrătorilor şi a întreprinderilor la noile tehnologii din domeniul electrotehnic, utilizarea de instrumente de tip eLearning pentru instruire.

SIVECO Romania va realiza cursurile în format multimedia, website-ul proiectului şi programele de formare profesională pentru iniţiere TIC. Platforma de instruire electronică va fi oferită cu titlu gratuit, prin licenţiere permanentă şi definitivă.

Însuşirea informaţiilor din aceste cursuri va duce la creşterea calităţii produselor oferite şi va aduce eficienţă şi flexibilitate în activitatea de productie. Pe termen lung, cele 11 cursuri organizate (10 de specializare şi unul de TIC) vor contribui la creşterea nivelului de competenţe la nivel naţional şi internaţional al personalului din sectorul electrotehnic. Tehnologiile informaţionale care vor fi introduse în procesul de formare de SIVECO Romania vor avea un rol determinant în acest sens.

Programele de formare profesională continuă vor fi validate prin certificate CNFPA cu recunoaştere naţională.

Proiectul "Formarea profesională şi promovarea utilizării noilor tehnologii în scopul creşterii adaptabilităţii angajaţilor şi managerilor de la toate nivelele din domeniul electrotehnic la cerinţele actuale ale pieţei muncii" se desfăşoară în cadrul Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013 "Investeşte în oameni!"

Numărul de identificare al contractului este POSDRU/81/3.2/S/58406.

Despre ICMET
Activitatea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare şi Încercări pentru Electrotehnică a demarat încă din 1974, prin dezvoltarea Centrului de Cercetare şi Proiectare care a condus la necesitatea organizării sale ca Institut în cadrul Uzinei Electroputere sub denumirea de "Institutul de Cercetare Proiectare Electroputere" (ICP - EP), cel mai important producător în domeniu.

Din anul 1990, ICMET devine Institut cu personalitate juridica, iar din anul 1999, prin HG nr.81, devine Institut National de Cercetare-Dezvoltare si Incercari pentru Electrotehnica - ICMET.

În cei peste 35 de ani de activitate, ICMET a acumulat o vastă experienţă în: cercetare, dezvoltare şi încercări în înaltă tensiune, mare putere şi joasă tensiune, monitorizarea şi diagnosticarea echipamentelor electroenergetice, măsurarea mărimilor electrice şi neelectrice, electronică de putere, compatibilitate electromagnetică, aplicaţii industriale etc.

ICMET este lider naţional în cercetare, dezvoltare si încercări pentru echipamente de înaltă tensiune si mare putere, lider în cercetare, dezvoltare pentru monitorizarea si diagnosticarea echipamentelor electroenergetice şi în tehnologii neconvenţionale care utilizează efectul detensionării prin vibratii, tehnologii neconvenţionale care utilizează efectul aerului comprimat la viteză supersonică.

ICMET este singurul producător de traductoare de forţe şi mase şi echipamente pentru regimuri industriale grele bazate pe tensometria magnetoelastică, rezultat al cercetărilor proprii în cadrul grupului interdisciplinar CERTESMAG.

ICMET Craiova are în prezent aproape 300 de angajaţi.

Mai multe informaţii: www.icmet.ro

Despre SIVECO Romania
Înfiinţată la începutul anului 1992, SIVECO Romania SA este liderul caselor de software din România, asigurând o mare parte din proiectele informatice de anvergură din România, precum şi un volum important al exporturilor de produse software în ţări din Europa Centrală şi de Est, din Uniunea Europeană, spaţiul Comunităţii Statelor Independente, în Orientul Mijlociu şi Apropiat, în nordul Africii.

Între acţionarii SIVECO Romania se numără Intel Capital, Polish Enterprise Fund V (fond de investiţii administrat de Enterprise Investors), SIVECO Netherlands B.V.

Adresându-se cu precădere organizaţiilor mari şi mijlocii, compania oferă soluţii eficiente EAS, Document Management, Business Inteligence, eLearning, eHealth, eGovernment, eAgriculture, eCustoms şi eBusiness, atât pentru piaţa locală, cât şi pentru cea internaţională. De asemenea, compania s-a specializat în execuţia de proiecte informatice de mare complexitate şi amploare.

SIVECO Romania SA este certificată ISO 9001:2008 de către compania franceză AFAQ-AFNOR, şi dezvoltă parteneriate solide cu cele mai mari companii de software şi hardware din lume (Intel, HP, IBM, Bull, Oracle, Microsoft etc).

Mai multe informaţii: www.siveco.ro şi http://www.advancedelearning.com/

Despre ACER
Asociaţia pentru Compatibilitate Electromagnetică (ACER) sprijină orice iniţiativă care contribuie la promovarea şi/sau dezvoltarea domeniului compatibilităţii electromagnetice în Romania, participând la elaborarea de acte tehnice normative, standarde şi propuneri legislative pe care le propune forurilor de resort corespunzătoare. ACER sprijină societatile comerciale, institutiile private sau cu capital de stat cu lucrări de cercetare ştiintifică de expertiză, prognoză, analize de calitate, elaborări de standarde şi norme din domeniul său de activitate.

ACER organizează simpozioane pentru diseminarea informaţiei în domeniu şi editează publicaţia proprie Buletinul ACER.

Mai multe informaţii: www.acero.ro