600 de studenţi şi 80 de profesori vor participa la proiectul "Reţea de colaborare universitară şi competitivitate pentru piaţa muncii" | SIVECO Romania

600 de studenţi şi 80 de profesori vor participa la proiectul "Reţea de colaborare universitară şi competitivitate pentru piaţa muncii"

Vineri, Octombrie 8, 2010

08.10.2010

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la Brad" Iaşi în parteneriat cu Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară Bucureşti, Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj - Napoca, Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului Timişoara şi SIVECO Romania demarează proiectul "Reţea de colaborare universitară online în scopul dezvoltării capacităţii de a furniza competenţe si competitivitate pentru piaţa muncii"

Conferinţa de presă de lansare a proiectului a avut loc azi, la Sala Senatului Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Iaşi, unde au participat reprezentanţi ai partenerilor în proiect şi ai mass-media.

Proiectul este finanţat de Uniunea Europeana prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013, axa prioritară: 1 "Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere", domeniu major de intervenţie: 1.2. "Calitate în învăţământul superior."

Scopul acestui proiect este creşterea calităţii ofertei educaţionale din învăţământul superior, la nivelul regiunilor din care fac parte cele 4 universităţi implicate in proiect, prin mai buna corelare a programelor de masterat cu cerinţele în continuă schimbare ale pieţii muncii şi facilitarea accesului la învăţământul superior prin implementarea de soluţii software în activitatea de predare - învăţare.

Derularea proiectului, pe o perioadă de 24 luni, va duce la implementarea unei platforme de colaborare on-line integrată cu un sistem eLearning, ce permite utilizarea modulelor de curs digitale (pentru cele 4 mastere noi înfiinţate în cadru universităţilor), predarea interactivă centrată pe student şi învăţământ la distanţă performant, asigurându-se astfel premisele creşterii accesului şi participării la învăţământul superior, dezvoltarea capitalului uman, creşterea competitivităţii în domeniul cercetării, dezvoltării şi inovării şi asigurarea de oportunităţi sporite pentru participarea viitoare pe o piaţă a muncii modernă, flexibilă şi inclusivă.

Pentru atingerea scopului propus, în primele luni de implementare a proiectului se va defini şi implementa, la nivelul celor 4 universităţi partenere, un standard de pregătire profesională specific specializărilor Agronomie, Horticultură, Zootehnie şi Medicină Veterinară, compatibil şi comparabil cu standardele internaţionale de referinţă, în scopul asigurării calităţii şi evaluării programelor de masterat derulate în prezent. De asemenea, tot în prima perioada de derulare a proiectului, se vor adapta programele de masterat existente la exigenţele noului standard pentru o mai bună corelare a ofertei educaţionale cu piaţa muncii.

Grupul ţintă al proiectului este mixt, vizând atât studenţii cât şi profesorii. Proiectul vizează 600 de absolvenţi ai ciclului de licenţă aflaţi la distanţă, din cadrul specializărilor Agronomie, Horticultură, Zootehnie şi Medicină Veterinară ai celor 4 universităţi partenere. În acelaşi timp 80 de cadre universitare, cu atribuţii în dezvoltarea programelor de studii, vor fi beneficiarii unei pregătiri speciale în vederea bunei utilizări a instrumentelor educaţionale moderne, dar vor contribui şi la sustenabilitatea proiectului din punct de vedere al rezultatelor, prin realizarea de noi module de curs în format digital.

Informaţii suplimentare despre acest proiect se pot obţine la Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la Brad" Iaşi, la telefon 0232/407508 sau prin e-mail, la adresa proiect62723@gmail.com, persoana de contact prof. univ. dr. Daniel Bucur - asistent proiect.