7 soluţii pentru eficientizarea relaţiei dintre administraţia publică şi contribuabili | SIVECO Romania

7 soluţii pentru eficientizarea relaţiei dintre administraţia publică şi contribuabili

Vineri, Iulie 24, 2009

Soluţiile informatice permit accesul nediscriminatoriu, rapid şi eficient al cetăţenilor la serviciile publice.

Bucureşti, 24 iulie 2009 - 68% dintre români cred că dreptul la informare este foarte important, cele mai interesante informaţii pe care aceştia doresc să le afle fiind legate de taxe şi impozite (50%), de modul în care sunt cheltuiţi banii publici (49%), de legi, regulamente şi decizii adoptate de autorităţi (34%), se arată într-o cercetare recentă a Institutului pentru Politici Publice.

Sistemele informatice îmbunătăţesc eficienţa activităţii instituţiilor, în interesul direct al cetăţenilor, care beneficiază de acces larg şi nediscriminatoriu la servicii publice de calitate.

Portofoliul SIVECO Romania cuprinde soluţii destinate administraţiei publice perfect adaptate cerinţelor din acest sector de activitate.

Recent lansata versiune de pachet informatic integrat SIVECO Applications 2011 permite comunicarea în timp real între compartimentele instituţiilor, oferind suport pentru fundamentarea deciziilor manageriale. Prin folosirea acestui sistem informatic, productivitatea muncii de la diferite nivele ale administraţiei creşte, reducându-se timpul de răspuns la solicitările contribuabililor, cărora li se asigură accesul permanent la informaţii. Componentele aplicaţiei - financiar-contabil, buget, contracte, investiţii, mijloace fixe, fluxul ALOP (Angajare, Lichidare, Ordonanţare şi Plată), stocuri, aprovizionare, salarizare, resurse umane etc, automatizează activitatea din toate departamentele unei instituţii publice, permiţând interoperabilitatea facilă a tuturor datelor gestionate de acestea.

SIVECO Business Analyzer monitorizează şi corelează întreaga activitate a unei instituţii, permiţând o prelucrare analitică şi sintetică a datelor în timp real. Consecinţa: o reacţie rapidă şi eficientă în luarea deciziilor. SIVECO Business Analyzer oferă managerilor din administraţia centrală şi locală o viziune de ansamblu asupra activităţii instituţiei, având posibilităţi superioare de planificare, urmărire şi previziune.

SIVADOC, Sistemul de Gestiune a Documentelor şi Fluxurilor de Lucru, realizează gestionarea automatizată a documentelor, într-o manieră securizată şi uşor accesibilă. În plus, această aplicaţie oferă utilizatorilor posibilitatea definirii fluxurilor de lucru şi urmărirea permanentă a evoluţiei lor. Aplicaţia asigură gestionarea electronică a documentelor indiferent de suportul pe care au intrat în instituţie.

iTAXCollect automatizează complet procesul de calcul şi actualizare a datelor privind impozitele şi taxele locale datorate de cetăţeni. Întregul proces este simplificat şi fluidizat, în condiţiile centralizării datelor şi asigurării securităţii acestora. iTAXCollect reprezintă un instrument informatic complex care serveşte atât interesele autorităţilor, cât şi interesele individuale de informare ale cetăţenilor.

Registrul Agricol este un modul destinat evidenţei unitare a gospodăriilor din cadrul unei localităţi, a terenurilor, mijloacelor de producţie agricolă şi a efectivelor de animale. Registrul Agricol se adresează compartimentelor de specialitate din cadrul primăriilor de comune, oraşe sau municipii.

INFOCHIOŞC reprezintă o metodă complementară de informare a contribuabililor. Accesul la sistemul de informare se poate face prin intermediul Infochioşcurilor instalate în locuri publice. Utilizatorul se poate informa asupra fluxurilor de rezolvare a diverselor probleme, poate trimite sugestii sau reclamaţii, se poate informa asupra problemelor legate de taxe şi impozite, poate expedia diverse tipuri de formulare, poate căuta orice informaţie.

SIVECO PORTAL oferă contribuabililor acces uşor la instrumente moderne de comunicare de tip forum, audienţe on-line, e-mail etc. Aplicaţia are surse variate de informaţii publice care sunt actualizate periodic şi poate fi integrată cu alte aplicaţii existente la nivelul instituţiei publice.

"Aplicaţiile informatice propuse de SIVECO Romania micşorează timpul de răspuns al funcţionarilor la solicitările cetăţenilor, diminuează birocraţia, reducând în acelaşi timp eforturile administraţiei în ceea ce priveşte gestionarea şi controlul activităţilor interne. Finanţarea soluţiilor propuse de SIVECO Romania se poate realiza, în afara bugetului propriu al instituţiilor publice, prin accesarea fondurilor structurale", declară Cristina Iţcuş, Line of Business Manager Local Government, în cadrul SIVECO Romania.